Do pobrania

W tym miejscu znajdują się pliki, które można pobrać i wykorzystać. Wszystkie są moje autorstwa, chyba, że zaznaczono inaczej. 

Angielska gramatyka
Posty, w których poruszałam kwestie gramatyki angielskiego znajdują się pod tym linkiem: Grammatical Wednesday

Czasowniki nieregularne wraz z ich odmianą 

Różnica w odmianie czasowników nieregulanych pomiędzy BrE a AmE

Czasowniki modalne wyrażające moliwości i umiejętności: can, could, be able to 

Czasowniki modalne wyrażające przypuszczenia i prawdopodobieństwa: may, might, could 

Czasowniki modalne wyrażające konieczność: must, have to

Czasowniki modalne dotyczące udzielania rad: should, ought to, had better

Kłopotliwe przedimki a/an/the


Angielskie idiomy (IDIOMANIA)
Posty, związanie z angielskimi idiomami znajdują się pod tym linkiem: IDIOMANIA

FOOD czyli ćwiczenia dotyczące idiomów, w którym pojawiają słowa związane z jedzeniem

COLOURS czyli ćwiczenia związane z idiomami, w których pojawiają się kolory

PARTS OF THE BODY - part 1 czyli ćwiczenia związane z idiomami, w których pojawiają się części ciała

PARTS OF THE BODY - part 2 czyli ćwiczenia związane z idiomami, w których pojawiają się części ciała


Pozostałe

St. Patrick's Day - ćwiczenia dotyczące Dnia Świętego Patryka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz