piątek, 29 kwietnia 2016

Ustna matura z angielskiego - przydatne zwroty

Nie ma lekko. Ustna matura już wkrótce. Warto więc zrobić sobie krótkie powtórzenie. Dziś mam dla Was, drodzy maturzyści, zwroty przydatne na egzaminie ustnym. Jest tego sporo, ale jak zaczniecie czytać to okaże się, że większość znacie. 
Zestawienie takich zwrotów jest bardzo przydatne. Wszystko w jednym miejscu. 
Dla zainteresowanych jest także plik PDF do pobrania. A znajdziecie go tutaj: >>>KLIK W PLIK<<< przywitanie się i przedstawienie
 • Good morning. Good afternoon.     Dzień dobry.
 • Nice to meet you.     Miło Pana/Panią widzieć.
 • I'm (your name).     Mam na imię (imię).
 • My name is (your name).     Nazywam się (imię).

prośba o powtórzenie pytania
 • Excuse me, could you repeat the question, please?     Przepraszam, czy może Pan/Pani powtórzyć pytanie?
 • I'm sorry, I didn't hear that.     Przepraszam, nie usłyszałem.
 • Could you say that again, please?     Czy mógłby Pan/mogłaby Pani powtórzyć?

prośba o wytłumaczenie niezrozumianego wyrazu lub zwrotu
 • Could you explain this word to me?     Czy może Pan/Pani wytłumaczyć mi to słowo?
 • I'm not sure - does it mean ... ?     Nie jestem pewny - czy to znaczy ... ?
 • Sorry, what does (English word) mean?     Przepraszam, co znaczy (angielskie słowo)?

prośba o wytłumaczenie całego pytania
 • I'm not sure I understand.     Nie jestem pewien czy rozumiem.
 • I'm sorry, I don't quite see what you mean.     Przepraszam, chyba nie do końca rozumiem, co Pan/Pani ma na myśli.
 • Excuse me, could you explain that?     Przepraszam, czy może Pan/Pani to wytłumaczyć?

zastanawianie się
 • Let me think.     Niech pomyślę.
 • It's hard to say, really.     Trudno powiedzieć.
 • I'm not quite sure but I think ...    Nie jestem do końca pewny, ale myślę, że ...

przerywanie rozmówcy w uprzejmy sposób
 • Excuse me.     Przepraszam.
 • May I add something?     Czy mogę coś dodać?
 • Sorry to interrupt, but ...     Przepraszam, że przerywam, ale ...
 • May I interrupt?     Czy mogę przerwać?

pożegnanie
 • Goodbye.     Do widzenia.
 • It's been nice to meet you.     Miło było Pana/Panią poznać. 


rozmowa z odgrywaniem roli

rozpoczynanie rozmowy
 • We have to discuss ...     Musimy omówić ...
 • Can we talk about it now?     Czy możemy o tym teraz porozmawiać?
 • Let's talk about ...     Porozmawiajmy o ...

sugerowanie
 • Why don't we ... ?     Dlaczego nie mielibyśmy ... ?
 • Why not ... ?     Dlaczego by nie ... ?
 • I think we should ...     Myślę, że powinniśmy ...
 • If I were you, I would ...     Gdybym był na Twoim miejscu, zrobiłbym ... 

zgadzanie się z rozmówcą
 • Of course.     Oczywiście.
 • I agree.     Zgadzam się.
 • Great idea.     Świetny pomysł.
 • OK, let's do that.     W porządku, zróbmy tak.

niezgadzanie się z rozmówcą
 • I'm afraid I don't agree at all.     Przykro mi, ale zupełnie się nie zgodzę. 
 • I don't think that's the best idea.     Nie sądzę, że to jest najlepszy pomysł.

wyrażanie wątpliwości
 • I'm not so sure.     Wcale nie jestem taki pewny.

wyrażanie i uzasadnianie swojego zdania
 • In my opinion, ...     Moim zdaniem ...
 • If you ask me, ...     Jeśli chcesz znać moje zdanie, ... 
 • I think the best idea would be to ...     Myślę, że najlepszy pomysł to ...

prośba o pozwolenie
 • Could we ... ?     Czy moglibyśmy ... ?
 • May I ... ?     Czy mogę ... ?

osiąganie kompromisu
 • OK, so we can ... first, and then ...     Dobrze, w takim razie najpierw możemy ... , a potem ... 
 • Let's do it my/your way.     Zróbmy to moim/twoim sposobem, dobrze? 


opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

opisywanie ilustracji
 • The photo shows ...     Zdjęcie przedstawia ...
 • In the photo I can see ...     Na zdjęciu widzę ...
 • There is/There are ... in this picture.     Na zdjęciu jest/są ...
 • On the left/right ...     Po lewej/prawej ...
 • In the background ...     W tle ...
 • In the foreground ...     Na pierwszym planie ...
 • The people in the photo are ...     Ludzie na zdjęciu są ... 

interpretowanie sytuacji przedstawionej na ilustracji
 • The people in the photo may/must be ... because ...     Ludzie na zdjęciu prawdopodobnie/na pewno są ... ponieważ ...
 • It looks like ...     Wygląda na to, że ... 

wyrażanie upodobań, preferencji i planów
 • I like/love ... because ...     Lubię/Uwielbiam ... ponieważ ... 
 • I don't like/hate ... because ...     Nie lubię/Nienawidzę ... ponieważ ...
 • I prefer ... to .... because ...     Wolę ... od .... ponieważ ...
 • I'd like to ...     Chciałabym ... 

wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat zagadnienia zasygnalizowanego na ilustracji
 • I think ...     Sądzę, że ...
 • In my opinion ...     W mojej opinii ...
 • On the one hand ...     Z jednej strony ...
 • On the other hand ...     Z drugiej strony ...

relacjonowanie
 • It all happened ...     Zdarzyło się to ... 
 • It was ...     To było ... 
 • At the beginning ...     Najpierw ...
 • Then ...     Potem ...
 • Finally ...     Ostatecznie ... 
 • In the end ...     Na koniec ...
 • Suddenly ...     Nagle ...
 • We had a great/awful time.     Było wspaniale/okropnie.


wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

przegląd zaproponowanych opcji
 • There are three pictures to choose from.     Są tu trzy zdjęcia do wyboru.
 • So, the three options here are ...     Trzy warianty, które mamy to ...

porównanie i ocenia propozycji
 • The ... is more/less ... than the ...     ... jest bardziej/mniej ... niż ... 
 • None of the pictures is perfect.     Żaden z obrazków nie jest idealny. 

wybór i jego uzasadnienie
 • I prefer ... because ...     Wolę ... ponieważ ...
 • Of all this pictures, I'd choose the ... because ...     Ze wszystkich tych obrazków wybrałbym ... ponieważ ...
 • I like the .... best, because ...     Najbardziej podoba mi się ... ponieważ ... 

uzasadnienie odrzucenia i jego uzasadnienie
 • I don't think the ... is as good as ..., because ...     Myślę, że ... nie jest tak dobra jak ... ponieważ ...
 • I wouldn't choose ... because ...     Nie wybrałbym ... ponieważ ...

odpowiedzi na pytania
 • The main disadvantage is that ...     Główna wada polega na tym, że ...
 • One advantage is that ...     Jedna zaleta polega na tym, że ...
 • I think it's important because ...     Sądzę, że to jest ważne ponieważ ... 
 • On the other hand ...     Z drugiej strony ... 
 • To my mind ...     Moim zdaniem ... 

Mam nadzieję, że powyższe zwroty pomogą Wam i zdacie maturę śpiewająco.
Trzymam za Was kciuki!Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza