wtorek, 28 lutego 2012

Phrasal verbs and phrases with "KEEP"

keep to something
to limit yourself to a subject or activity          "trzymać się (planu, obietnicy etc.)

I can never keep to a diet.     Nigdy nie mogę trzymać się diety.
Please keep to the path.     Proszę trzymać się ścieżki.

keep up with someone
if somebody or something keeps up with someone or something else, they do whatever is necessary to stay level or equal with that person or thing          "próba nadążenia z kimś, dotrzymania mu kroku" 

He started to walk faster and the children had to run to keep up.     On zaczął chodzić szybciej, a dzieci musiały biec żeby nadążyć.
She's faster swimmer than me. I can't keep up with her.     Ona jest szybszym pływakiem ode mnie. Nie mogę nadążyć za nią.
You are doing a great job! Keep it up.     Robicie kawał dobrej roboty! Tak trzymać.

niedziela, 12 lutego 2012

Phrasal verbs and phrases with "MAKE"

make something out
to discern a small details; be able to see or hear something;          "z ledwością coś dostrzegać/słyszeć"

I can just make out the outline of a people on this photo.     Mogę tylko rozróżnić kontury ludzi na tym zdjęciu.
Can you make out what she's saying?      Możesz zrozumieć  co ona mówi?
I could see something but I couldn't make out what it was.     Coś widziałem ale nie mogłem dostrzec, co to było.

make something up
to invent a story/excuse;          "wymyślać coś (historyjkę, wymówkę)"

We'll make up the rules of the game as we go along.     Wymyślimy reguły w trakcie gry.
They made up an excuses for being late.     Wymyślili wymówki na spóźnienie. 

środa, 8 lutego 2012

Phrasal verbs and phrases with "DO"

do without something 
to manage, work or perform successfully without having someone or something present                    "obywać się bez czegoś"

Could you do without your mobile phone for a week?     Mógłbyś się obyć bez telefonu komórkowego przez tydzień?
The country cannot do without foreign investment.     Kraj nie może się obyć bez zagranicznych inwestycji.
There are a great number of things that we can easily do without.     Istnieje duża liczba rzeczy, bez których możemy łatwo się obejść.


could do with something 
this means that something would be imparted to us                    "coś by się nam przydało"

I could do with chocolate.     Przydałaby mi się czekolada.
I could really do with a cup of coffee.     Naprawdę przydałaby mi się filiżanka kawy.

sobota, 4 lutego 2012

DO or MAKE

The English verbs DO and MAKE are frequently confused.

DO - an action you don't mention by name; mostly mental work; mostly reffered to the topic "work".
     1. actions 
     2. activities
     3. chores/tasks
examples: to do an exam, to do homework, to do shopping, to do exercise, to do a project, etc.


MAKE - to create something (you often use your hands)
     1. constructing
     2. building
     3. creating 
examples: to make a phone call, to make money, to make lunch, to make coffee, to make friends, etc.