środa, 8 lutego 2012

Phrasal verbs and phrases with "DO"

do without something 
to manage, work or perform successfully without having someone or something present                    "obywać się bez czegoś"

Could you do without your mobile phone for a week?     Mógłbyś się obyć bez telefonu komórkowego przez tydzień?
The country cannot do without foreign investment.     Kraj nie może się obyć bez zagranicznych inwestycji.
There are a great number of things that we can easily do without.     Istnieje duża liczba rzeczy, bez których możemy łatwo się obejść.


could do with something 
this means that something would be imparted to us                    "coś by się nam przydało"

I could do with chocolate.     Przydałaby mi się czekolada.
I could really do with a cup of coffee.     Naprawdę przydałaby mi się filiżanka kawy.will do 
said to mean that you don't want any more of something                    "wystarczyć"

Can you lend me some money? Ten dollars will do.     Możesz pożyczyć mi trochę pieniędzy? Dziesięć dolarów wystarczy. 
That will do, Charles! I don't want to see any more of that kind of behaviour.     Wystarczy, Charles! Nie chcę widzieć już więcej tego rodzaju zachowań.

Opracowano na podstawie książki Ken Singleton "Angielski. Problem Verbs. Kłopotliwe czasowniki." Wyd. EREMIS, W-wa 2006

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz