wtorek, 16 października 2012

"to lend' or "to borrow"

I lend to you, you borrow from me.          I borrow from you, you lend to me.

to lend          "pożyczać, pożyczyć"          to lend sb sth          to lend sth to sb
AmE to lend = to loan
[Cambridge Advanced Learner's Dictionary] to give something to someone for a short period of time, expecting it to be given back

She doesn't like lending her books.          Ona nie lubi pożyczać swoich książek.
If you need a coat I can lend you one / lend one to you.          Jeśli potrzebujesz płaszcza, mogę Ci pożyczyć jeden.
Her father lent her 100 dollars.          Jej ojciec pożyczył jej 100 dolarów.