piątek, 21 września 2012

Work-related phrases...

to do/work overtime  "pracować na nadgodziny"
I do overtime because I need money.      Pracuję na nadgodziny ponieważ potrzebuję pieniędzy.

to be on double time  "otrzymywać podwójną stawkę za godzinę pracy"
On Sundays people are on double time.      W niedziele ludzie pracują za podwójną stawkę.

to be on piece work  "pracować na akord"
Students usually are on piece work.      Studenci zazwyczaj pracują na akord. 

to be on shifts / on shift work  "pracować na zmiany"
In factories, people are on shift work.      W fabrykach ludzie pracują na zmiany. 

a white-collar worker  "pracownik umysłowy"