wtorek, 25 kwietnia 2017

13 dni do matury

Cześć,
Kolejny dzień naszej wspólnej nauki do matury. W sumie to bardziej Waszej niż naszej 😏Jeśli z jakimkolwiek zadaniem macie problem, piszcie proszę w komentarzach. Na każde pytanie odpowiem. 

Kolejne zadanie maturalne, i tym razem z poziomu rozszerzonego. Mam nadzieję, że wczorajsze zadania był dla Was łatwe. Jeśli jednak nie, to proszę piszcie - chętnie odpowiem na Wasze pytania. zadanie maturalne, 2013, poziom rozszerzony

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.–2.5.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

2.1.     The students couldn’t concentrate fully because of the noise coming from the street.    HARD
The noise from the street _________________________ the students to concentrate fully.

2.2.     It was a serious mistake to allow Mike to go to the party on his own.     SHOULD
We _________________________Mike to go to the party on his own.

2.3.     Could you carry that large bag for me?     MIND
Would _________________________that large bag for me?

2.4.     People say that New York is a city that never sleeps.     SAID
New York _________________________ a city that never sleeps.

2.5.     “Why aren’t you listening when I’m talking to you?” said the teacher.     ATTENTION
The teacher accused me of ________________________ to her when she was talking to me.Zadanie - Uzupełnij drugie zdań tak, aby zachować znaczenie zdania pierwszego. Wykorzystaj podane słowo, nie zmieniaj jego formy. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie sześć wyrazów..


1. Over the next year the city council will build a few new houses.      BUILT
 

    This time next year the city council _________________________ a few new houses.
 
2. As you get older, your eyesight deteriorates.     WORSE
 
    The _________________________ your eyes becomes. 


3. “Why don’t we organise the reception in the garden?” suggested Bill.      WE
 
    Bill suggested _________________________ the reception in the garden.
 
4. As usual, Sara’s father told her to lay the table for dinner.      MADE
 
    As usual, Sara’s father _________________________ for dinner.
 
5. You will get a certificate but you have to complete the course first.      UNTIL
 
    You won’t get a certificate _________________________ the course.
Zadanie - Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie sześć wyrazów


1. I’m sorry, I _________________________ (nie będę mógł) help you.
 
2. Old people _________________________ (nie muszą) work.
 
3. I’ve known Prof. Brown _________________________ (od czasu) World War II.
 
4. ________________________ (jak dotąd) I have visited five foreign countries.
 
5. I did the test _________________________ (sam); nobody helped me.

Mam nadzieję, że ćwiczenia nie okazały się za trudne. Jeśli jednak macie jakiekolwiek wątpliwości, ściągnijcie plik PDF i sprawdźcie swoje odpowiedzi. 

>>>PLIK PDF<<<

Powodzenia!
Good luck!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza