piątek, 21 września 2012

Work-related phrases...

to do/work overtime  "pracować na nadgodziny"
I do overtime because I need money.      Pracuję na nadgodziny ponieważ potrzebuję pieniędzy.

to be on double time  "otrzymywać podwójną stawkę za godzinę pracy"
On Sundays people are on double time.      W niedziele ludzie pracują za podwójną stawkę.

to be on piece work  "pracować na akord"
Students usually are on piece work.      Studenci zazwyczaj pracują na akord. 

to be on shifts / on shift work  "pracować na zmiany"
In factories, people are on shift work.      W fabrykach ludzie pracują na zmiany. 

a white-collar worker  "pracownik umysłowy"


a blue-collar worker    "pracownik fizyczny"

to work in the field  "pracować poza siedzibą firmy"
I'm a sales representative, so I work in the field.      Jestem przedstawicielem handlowym, więc pracuję poza siedzibą firmy. 


to work in the field of  "pracować w jakiejś branży" 
She works in the field of sales representative.      Ona pracuje jako przedstawiciel handlowy. 

to work on short time / to work short time    "pracować w niepełnym wymiarze godzin"
Does she work short time or maybe full time?      Czy ona pracuje w niepełnym wymiarze godzin? 

to be/go on the dole   "otrzymywać zasiłek z powodu braku pracy."
He is on the dole, he lost his job two months ago.      On jest na zasiłku dla bezrobotnych ponieważ stracił pracę dwa miesiące temu. 
You can also use: to be on/to receive unemployment benefit/social assistance/(AmE) welfare
He receives unemployment benefit.      On otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz