czwartek, 28 kwietnia 2016

Ustna matura z angielskiego - jak wygląda?

Matura to pierwszy poważny egzamin w życiu człowieka. Każdy. W końcu od tego egzaminu zależy przyszłość. Jednym z przedmiotów, które zdaje  się na egzaminie maturalnym jest nowożytny język obcy. Najwięcej młodzieży wybiera język angielski. Należy zdać zarówno pisemną jak i ustną jego część. 

Egzamin maturalny z języka angielskiego (ustny) trwa około 15 minut. Długie 15 minut. Od 2015 roku nie określa się poziomu tego egzaminu. Składa się z 4 części, z czego 3 są punktowane.

Po wejściu do sali losujesz zestaw egzaminacyjny i od razu przystępujesz do odpowiedzi. Nie masz dodatkowego czasu na zastanawianie się. Jedynie czas na zapoznanie się z treścią zestawu.


część 1 - rozmowa wstępna
To jest część, która nie podlega punktacji. Egzaminator zadaje kilka pytań, które mogą być związane z Twoimi zainteresowaniami lub Twoim życiem. Pytania te znajdują się tylko w zestawie dla egzaminującego. Tak, macie ten sam zestaw ale w dwóch wersjach.

część 2 - rozmowa z odgrywaniem roli
Na zapoznanie się z treścią zadania masz około 30 sekund. Zadanie polega na rozmowie z egzaminującym na określony w poleceniu temat. W trakcie rozmowy należy odnieść się do czterech kwestii wskazanych w treści zadania oraz je rozwinąć. Należy także prawidłowo reagować na wypowiedzi osoby egzaminującej. Bardzo prawdopodobne jest, że egzaminator nie zgodzi się z Tobą w jednej kwestii. Nie oznacza to, że twoja wypowiedź była błędna. Jest to okazja do wykazania się umiejętnością obrony swojego zdania.

część 3 - opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania
Jak wskazuje polecenie należy opisać ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. Należy określić miejsce, osoby oraz czynności, które te osoby wykonują. Ponadto, możesz opowiedzieć o relacji pomiędzy osobami znajdującymi się na zdjęciu, ich ubiorze i wyglądzie czy też o swoich odczuciach lub opinii na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji. Po opisaniu ilustracji egzaminujący zadaje trzy pytania, które są związane z ilustracją. Pytania zamieszczone są wyłącznie z zestawie egzaminatora. Osoba egzaminująca zapyta się Ciebie najprawdopodobniej o Twoja interpretację sytuacji przedstawionej na obrazku czy też zdjęciu. Drugie pytanie będzie luźno związane z tematyką zdjęciu, może dotyczyć Twoich upodobań, zainteresowań lub opinii. Trzecie pytanie to w zasadzie nie pytanie, bo prawdopodobnie będzie to prośba o relację jakiegoś wydarzenia.

część 4 - wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania
Na zapoznanie się z treścią zadania masz około 1 minuty. W tym czasie przeczytaj polecenie i zastanów się, co wybierzesz oraz jak uzasadnisz swój wybór. Twoim zadaniem jest wybór jednego obrazka czy też zdjęcia, który najlepiej spełnia wymagania zawarte w poleceniu. Należ uzasadnić nie tylko swój wybór, ale również dlaczego odrzuciliśmy pozostałe elementy. Pytania, które zada egzaminator są związane z tematyką materiału stymulującego (czyli tych obrazków) i zapisane są tylko w zestawie osoby egzaminującej. Jedno z pytań będzie prawdopodobnie dotyczyło omówienia wad i zalet pewnych sytuacji, nawyków bądź sytuacji z życia codziennego.


Przykładowy egzamin gimnazjalny z komentarzem eksperta:
Moja rada:
Wieczorem w dniu przed egzaminem nie ucz się słówek; prawdopodobnie i tak ich nie zapamiętasz bo już jesteś poddenerwowany. Obejrzyj jakiś film po angielsku, albo wiadomości. A najlepsza byłaby rozmowa z kimś po angielsku.
Przed wejściem do sali, w której obywa się egzamin, porozmawiaj z kimś po angielsku. W ten sposób przestawisz swoje myślenie na angielski.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza