wtorek, 16 października 2012

"to lend' or "to borrow"

I lend to you, you borrow from me.          I borrow from you, you lend to me.

to lend          "pożyczać, pożyczyć"          to lend sb sth          to lend sth to sb
AmE to lend = to loan
[Cambridge Advanced Learner's Dictionary] to give something to someone for a short period of time, expecting it to be given back

She doesn't like lending her books.          Ona nie lubi pożyczać swoich książek.
If you need a coat I can lend you one / lend one to you.          Jeśli potrzebujesz płaszcza, mogę Ci pożyczyć jeden.
Her father lent her 100 dollars.          Jej ojciec pożyczył jej 100 dolarów. 


to borrow         "pożyczać, pożyczyć"          borrow from sb
[Cambridge Advanced Learner's Dictionary] to get or receive something from someone with the intention of giving it back after a period of time 

Could I borrow your bike from (not standard off) you until next week?          Mogę pożyczyć rower od ciebie do przyszłego tygodnia?
She used to borrow money and not bother to pay it back.          Ona zwyczajna jest pożyczać pieniądze i nie fatyguje się oddawać. 
He borrowed novel from the library.          On wypożyczył powieść z biblioteki. 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza