wtorek, 16 grudnia 2014

Christmas greeting in English

W dobie komputerów i wszechobecnej technologi niewiele jest już osób, które ręcznie wypisują kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi (Christmas cards). Ja robię to każdego roku w przyjemnością i zawsze znajdę na to czas. W tym roku, po raz pierwszy, mam okazję wypisać kartkę świąteczną po angielsku. Które w poniższych życzeń Wam się najbardziej podobają? 
Merry Christmas! - Wesołych Świąt!

Merry Christmas and a Happy New Year! - Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

I wish you Christmas filled with magic, wonder and love. - Życzę Ci świąt przepełnionych magią, cudami i miłością.

The magic of Christmas never ends and its greatest of gifts are family and friends. Best wishes for a very Merry Christmas and a Happy New Year. - Magia Świąt Bożego Narodzenia nigdy się nie kończy a najlepszymi prezentami są rodzina i przyjaciele. Najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

A lot of presents under the green Christmas Tree, goodies on the Christmas table, great family atmosphere, Christmas filled with traditional Polish Christmas carols, wishes ... - Dużo prezentów pod zieloną choinką, smakołyków na wigilijnym stole, wspaniałej rodzinnej atmosfery, świąt wypełnionych tradycyjnymi polskimi kolędami, życzy ...

May this Christmas bring you everlasting happiness and peace, success in whatever you do, prosperity to you and your family, fill your home with joy and spirit. Merry Christmas and a Happy New Year! - Niech te święta przyniosą Ci niekończące się szczęście i pokój, sukcesy we wszystkim co robisz, dobrobyt dla Ciebie i Twojej rodziny, nie wypełnią Twój don radością i świątecznym nastrojem. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

May the warmth and joy of Christmas bring your family closer to each other. A happy wrapped together would be the best gift fo a Christmas. - Niech ciepło i radość świąt Bożego Narodzenia przybliży Twoją rodzinę. Radosna rodzina zgromadzona w jednym miejscu byłaby najlepszym prezentem bożonarodzeniowym. 

May Santa Caus lavish you with humanity and benevolence! May God bless you with kindness, which will raise your soul. May God give you the kindness to give this love and warmth to the fellow people. Happy Christmas! - Niech Święty Mikołaj nie szczędzi Ci dobroci! Niech Cię Bóg błogosławi dobrocią, która podniesie Cię na duchu. Niech Bóg obdaruje Cię życzliwością, abyś przekazał miłość i ciepło znajomym. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

I wish a wish for you that your Christmas wishes comes true! Merry Christmas! - Życzę Wam, aby wszystkie Wasze życzenia bożonarodzeniowe się spełniły. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

May the Christmas bells accomplish your worth of living by fulfilling your dreams. May all your wishes and dreams come true. - Niech świąteczne dzwony sprawią, że poczujecie się pełni wartości poprzez spełnienie najskrytszych marzeń. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia. 

May this day bring you health and success. May you and your family experience God's loving embrance. Merry Chrismtas to all! - Niech ten dzień przyniesie Wam zdrowia i samych sukcesów. Niech Wasza rodzina doświadczy boskiej dobroci. Wesołych Świąt Wam wszystkim.

Fill up your life with love, compassion, tolerance, peace and happiness. Merry Christmas! - Wypełnijcie swoje życie miłością, współczuciem, tolerancją, pokojem i szczęściem. Wesołych Świąt!

Christmas spells out love, hope and joy. Pass it on to everyone in your life. Have a great Christmas. - Boże Narodzenia symbolizuje miłość, nadzieję i szczęście. Przekażcie tę wiadomość wszystkim, którzy znajdują się w Waszym życiu. Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia.

Faith makes all things possible. Hope makes all things work. Love makes all things beautiful. May you have all the things for the Christmas. Merry Christmas. - Wiara sprawia, że wszystko jest możliwe. Nadzieja spełnia wszystko. Miłość czyni wszystko pięknem. Niech Wam tego nie zabraknie podczas Świąt Bożego Narodzenia. Wesołych Świąt.

May tour Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill, and may the year ahead be full of contenment and joy. Have a Merry Christmas. - Niech Twoje Święta błyszczą momentami miłości, śmiechu i dobrej woli, i niech nadchodzący rok będzie przepełniony satysfakcją i radością. Wesołych Świąt. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz