poniedziałek, 18 kwietnia 2016

IDIOMANIA - cowBył pies, kot, koń to teraz czas na krowę. Nie przypuszczałam, że idiomów z krową jest tak dużo. Szok. :) 

chciałam dorzucić do tego zestawu byka, Porzuciłam jednak ten pomysł. Byłoby tego, zwyczajnie, za dużo. Byk będzie następnym razem. 
Miłej lektury. :)    a cash cow - żyła złota
[a product or service that makes much money]

          Our new business is a cash cow. We are making much money now.
          Nasz nowy biznes to żyła złota. Zarabiamy teraz dużo pieniędzy.


to have a cow - być bardzo zdenerwowanym
[to become very angry and upset about something]

          Our teacher had a cow when nobody prepared for the class.
          Nasz nauczyciel bardzo się zdenerwował, kiedy nikt nie przygotował się do zajęć. 


holy cow - jasna cholera
[used to express strong feelings of astonishment or pleasure or anger]

          "Holy cow," the man said when he saw the car that hit the street lamp.
          "Jasna cholera" powiedział mężczyzna kiedy zobaczył samochód, który uderzył w latarnię uliczną. 


a sacred cow - święta krowa; coś lub ktoś kogo nie wolno krytykować

[a person or thing that is never criticized or changed even if it should be (from a cow which is sacred in India)]

          The school lunch is a sacred cow which they will never change.
          Szkolny lunch jest jak święta krowa, nigdy się nie zmieni. 


until the cows come home - bez końca, przez bardzo długi czas
[until very late, for a long time]

          We can talk until the cows come home this evening.
          Możemy rozmawiać bardzo długo wieczoru. A na koniec powiedzenie:

Become it as well as a cow does a cart saddle. Pasować jak wół do karety.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz