poniedziałek, 26 grudnia 2016

Last Christmas...


Miało być o tym, że są święta, odpoczywamy i radujemy się bliskością swoich bliskich. Miałam napisać, że oczywiście bezczynnie nie usiedzę... Kończyłam szlifować ten wpis, zajrzałam na Facebook'a... Nie mogłam uwierzyć, nie wierzyłam i nadal nie wierzę, jednak tych informacji było za wiele. 

George Michael nie żyje. Odszedł za wcześnie, o kilkadziesiąt lat za wcześnie... Jeszcze przed świętami obiecałam Wam na Facebook'u post, w którym rozbiorę na części pierwsze jedną ze świątecznych piosenek. Każdy z Was miał inny pomysł, za wszystkie dziękuję. Postanowiłam zmierzyć się z piosenką zaproponowaną przez Asię, która to stwierdziła, że jest tam niezrozumiały fragment... Czy aby na pewno? :) Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy
I keep my distance
But you still catch my eye
Tell me baby
Do you recognize me?
Well
It's been a year
It doesn't surprise me

Merry Christmas

I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you"
I ment it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now
I know you'd fool me again

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

A crowded room
Friends with tired eyes
I'm hiding from you
And your soul of ice
My God I thought you were
Someone to rely on
Me?
I guess I was a shoulder to cry on


A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore me apart
Now I've found a real love
You'll never fool me again

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore me apart
Now I've found a real love
You'll never fool me again


W ostatnie Boże Narodzenie
Dałem Ci moje serce
Ale od razu następnego dnia
Oddałaś je
W tym roku
Aby uchronić się od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

Kto się raz sparzy, na zimne dmucha
Trzymam dystans
Ale Ty ciągle zwracasz moją uwagę
Powiedz mi kochanie
Czy mnie rozpoznajesz?
No cóż
Minął rok
To mnie nie zaskakuje

Wesołych Świąt

Zapakowałem to i wysłałem
Z liścikiem mówiącym "Kocham Cię"
Naprawdę miałem to na myśli
Teraz wiem, że byłem głupcem
Ale gdybyś mnie teraz pocałowała
Wiem, że nabrałabyś mnie znowu

W ostatnie Boże Narodzenie
Dałem Ci moje serce
Ale od razu następnego dnia
Oddałaś je
W tym roku
Aby uchronić się od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

Zatłoczony pokój
Przyjaciele ze zmęczonymi oczami 
Ukrywam się prze Tobą
I Twoją lodowatą duszą
Mój Boże, sądziłem że jesteś
Kimś na kim można polegać
Ja?
Chyba byłem Ci tylko potrzebny, żeby się wypłakać

Widok kochanka z ogniem w jego sercu
Ukrytego mężczyzny ale Ty mnie rozdarłaś
Teraz znalazłem prawdziwą miłość
Już mnie nigdy nie nabierzesz

W ostatnie Boże Narodzenie
Dałem Ci moje serce
Ale od razu następnego dnia
Oddałaś je
W tym roku
Aby uchronić się od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

Widok kochanka z ogniem w jego sercu
Ukrytego mężczyzny ale Ty mnie rozdarłaś
Teraz znalazłem prawdziwą miłość
Już mnie nigdy nie nabierzesz
W utworze pojawia nam się wiele ciekawych rzeczy, jest kilka czasowników złożonych, idiomów, kilka ciekawych słówek oraz przysłowie.


                      PHRASAL VERBS          czasowniki złożone                      

-------------------------------------------------------------
    give away
-------------------------------------------------------------               

to give something away - rozdawać coś, oddawać coś za darmo; oddać coś (coś niepotrzebnego); wydać coś, zdradzić coś (np. sekret) 
          The magazine is giving away free CDs with this month's issue.         
          If this is a secret I promise not to give it away.  

to give something away to somebody - oddać coś komuś (coś niepotrzebnego); rozdać coś komuś
          My mother gave my old clothes away to the poor.

to give yourself away - zdradzić się
          That was the moment when you gave yourself away.  

giveaway - wskazówka; prezent reklamowy, dodatek (np do gazety); bardzo niska cena
          The furniture shop's offering three-piece suites at giveaway prices.


-------------------------------------------------------------
     wrap up
-------------------------------------------------------------

to wrap / wrap up - zawinąć, owinąć 
          She wrapped the present in red paper.

to wrap something up - zapakować, zawijać (np. w papier); skończyć coś (np. wykonanie projektu); zakończyć coś (informal)
          She wrapped the toy up in paper.
          We can wrap this meeting up before 3 p.m.  
          I need time to wrap some things up.  


Inne zwroty: 
wrap-up - podsumowanie, skrót (AmE informal)
to wrap oneself up - opatulać się 
to wrap up the meeting - zakończyć spotkanie
to wrap up warm/well - ubrać się (opatulić się) ciepło/dobrze

-------------------------------------------------------------
     tear apart
-------------------------------------------------------------
                                       
to tear - drzeć, rozdzierać
          Don't tear this document while copying!  

to tear something/somebody apart - rozdzielać coś; powodować rozpad czegoś; rozedrzeć coś na strzępy; rozdzielać kogoś (z kimś); skrytykować kogoś bezlitośnie, obrzucić kogoś błotem
          The critics tore apart his first novel, but he never gave up.
                                          IDIOMS          idiomy                                          

-------------------------------------------------------------
     to save from
-------------------------------------------------------------

to save somebody from themselves - ochronić kogoś przed nim samym

-------------------------------------------------------------
     to catch one's eye
-------------------------------------------------------------

to catch one's eye - spostrzegać; zauważać; przykuć czyjś wzrok; spotkać czyjś wzrok
          Can you catch the waiter's eye?
          A sudden movement caught my eye.
          It was the unusual colour of his jacket that caught my eye.


-------------------------------------------------------------
     a shoulder to cry on
-------------------------------------------------------------

a shoulder to cry on - osoba, na którą zawsze można liczyć
          I wish you'd been here when my mother died and I needed a shoulder to cry on.

to cry on somebody's shoulder - wypłakać się na czyimś ramieniu


            SOME INTERESTING WORDS               kilka ciekawych słówek            

-------------------------------------------------------------
     very
-------------------------------------------------------------
- bardzo
          Then they did a very strange thing. 
- właśnie ten 
          That is the very woman I was talking about. 
- typowy 
          What a nice scarf, it's very French!

-------------------------------------------------------------
     fool
-------------------------------------------------------------
  
fool - głupek, dureń; błazen 
          Stop acting like a fool, it's not funny.  to fool - oszukiwać
          You won't fool me, I know you too well!

fool - głupi, idiotyczny (AmE informal)
          What a fool idea, I'm not crazy and I won't do it! 


to fool yourself - oszukiwać siebie; wygłupić się 

          I made a complete fool of myself in front of everyone!
          It’s no good fooling yourself. He’s not coming back.

April Fool! - Prima Aprilis!
fool for something - maniak czegoś, zapaleniec czegoś
old-fool - stary dureń
fool mood - paskudny nastrój
to live in a fool's paradise - żyć w błogiej nieświadomości
There is no fool like an old fool. - Stary a głupi.


-------------------------------------------------------------
     rely on
-------------------------------------------------------------
to rely on somebody - polegać na kimś
          I can't rely on my friends anymore, they disappointed me. 

to rely on something - polegać na czymś
          Many people now rely on the Internet for news.

-------------------------------------------------------------
     under cover
-------------------------------------------------------------
under cover - pod osłoną

undercover - tajny, tajnie

          I want to apply to become an undercover agent.

to work under cover - działać potajemnie
          She was working under cover to get information on drug gangs.

under cover of something - pod pozorem czegoś; pod osłoną czegoś
          Later, under cover of darkness, they crept into the house.

under cover of doing something - pod pretekstem robienia czegoś


                              PROVERB               powiedzenie                               

Once bitten, twice shy. Kto się raz sparzy, na zimne dmucha.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brak komentarzy:

Prześlij komentarz