wtorek, 2 maja 2017

6 dni do matury

Cześć,
Wiecie, że do matury z języka angielskiego zostało już tylko 6 dni? Jedni siedzą i powtarzają, inni odpoczywają. W końcu majówka. A Wy jak wolicie spędzać czas przed maturą? Jeśli z jakimkolwiek zadaniem macie problem, piszcie proszę w komentarzach. Na każde pytanie odpowiem. 

Zadanie maturalne pochodzi z arkuszu maturalnego z 2014 roku. Oczywiście, ze strony CKE.   zadanie maturalne, 2015, poziom rozszerzony, nowa formuła

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (2.1.–2.5.). W każdą lukę można wpisać od 2 do 6 wyrazów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

2.1. I don’t like you interrupting me while I’m on the phone.      WISH
I _________________________ while I’m on the phone.

2.2. The expedition was put off because there weren’t enough people interested.      SO
There __________________________ that the expedition had to be put off.

2.3. How long has she been performing on Broadway?      START
How long _________________________ performing on Broadway?

2.4. When I think about my school days, I realize how carefree my life used to be.      LOOK
When I _________________________ on my school days, I realize how carefree my life used to be.

2.5. Don’t call him now – I’m sure he is resting after that sleepless night.      MUST
Don’t call him now – he _________________________ after that sleepless night.


Zadanie - Wybierz słowo lub zwrot, który jest najbliższy znaczeniowo wytłuszczonemu fragmentowi zdania.

1. Were you caught red-handed?
     a. in the act of theft
     b. when you had a rash on your hands
     c. when the traffic light was red

2. Every student passed the test.
     a. Some students
     b. Most students
     c. All the students

3. We crossed the street when we saw her.
     a. walked along the street
     b. avoided the street
     c. walked to the other side of the street

4. A burglar broke into our garage last week.
     a. left
     b. used force to get into
     c. took a nap in

5. We have run out of petrol.
     a. don’t know where to find petrol
     b. don’t need more petrol
     c. have no petrol left

Zadanie - Uzupełnij każdą lukę jednym słowem.


1. Mr Curwood, _____________ wife has disappeared, is very worried.

2. The building ____________ has Just collapsed belonged to IBM.

3. We have two sons, _____________ we love very much.

4. I couldn’t understand ____________ she had left school. It was a strange thing to do.

5. I _____________ you wouldn’t whistle all the time. It disturbs me.


Mam nadzieję, że ćwiczenia nie okazały się za trudne. Jeśli jednak macie jakiekolwiek wątpliwości, ściągnijcie plik PDF i sprawdźcie swoje odpowiedzi. 

>>>PLIK PDF<<<

Powodzenia!
Good luck!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz