poniedziałek, 5 października 2015

ENGLISH IDIOMS - eye, part 2Dzień dobry! Jak minął Wam weekend? Bo mi fantastycznie. Rozpoczynamy kolejny tydzień w tradycyjny już sposób - nową dawką idiomów. Dziś kolejna (druga, ale nie wiem czy ostatnia) część idiomów ze słowem EYE. Namnożyło mi się tych idiomów, nawet nie wiem ile ich w sumie mam spisanych na kartce.  
Zaczynamy. :)    to open someone's eyes to something - otworzyć komuś oczy na coś
[to cause someone, including oneself, to become aware of someone or something]

     Thank you, you have really opened my eyes to the situation.    
     Dziękuję, otworzyłeś mi oczy na tę sytuację.      


to see eye to eye with somebody on something - zgadzać się z kimś co do czegoś  
[to agree about someone or something with someone else]
     
     My ​sister didn’t see ​eye to ​eye with me about the how to ​tell my ​parents about the ​problem.
     Moja siostra nie zgadza się ze mną jak powiedzieć rodzicom o problemie.    to turn a blind eye to something - przymknąć na coś oko
[to ignore something and pretend you do not see it]

     How can you turn a blind eye to all those starving children?
     Jak można przymykać oko na te wszystkie głodujące dzieci? 


with the naked eye - gołym okiem 
[with eyes that are not aided by telescopes, microscopes, or binoculars]

     Here the differences can be seen with the naked eye, but in most cases you have to use a microscope. 
     Tutaj różnice można dostrzec gołym okiem, ale w większości przypadków trzeba użyć mikroskopu.   


someone's eyes are bigger than someone's stomach - wziąć za dużo jedzenia; popie gardło
[something that you say when someone has taken more food than they can eat]

     I can't finish this piece of cake. I'm afraid my eyes were bigger than my stomach as usual.  
     Nie mogę dokończyć tego kawałka ciasta. Obawiam się, że wzięłam za dużo jak zwykle.


to pull the wool over someone's eyes - mydlić komuś oczy
[to deceive someone]

     Stop pulling the wool over my eyes and get to work.   
     Przestań mydlić mi oczy i weź się do pracy. P.S. Jednak nie będzie to ostatnia część idiomów z oczami. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz