poniedziałek, 12 października 2015

ENGLISH IDIOMS - eye, part 3Dzień dobry! Dziś już trzecia i ostatnia część idiomów z oczami. Mam nadzieję, że udało mi się wypisać te najpopularniejsze i najczęściej spotykane. Za tydzień coś nowego.  
Miłej lektury. :)    red-eye flight - nocny lot, między 1 a 4 w nocy
[any flight departing late at night and arriving early the next morning]

     This airline only offers red-eye flights. Let's search for some others.    
     Te linie lotnicze oferują tylko wyloty między 1 a 4 w nocy. Poszukajmy innych.      
 

a bird eye view - z lotu ptaka  
[a view from a very high place which allows you to see a large area]
     
     We had a bird's eye view of the old town from the top of the citywalls.
     Mieliśmy widok z lotu ptaka na stare miasto ze szczytu murów miejskich.    


can't believe your eyes - nie móc uwierzyć własnym oczom
[one is unable to believe or accept what is happening right in front of one]

     This place is so dirty, I can't believe my eyes!
     Tu jest tak brudno, nie mogę wierzyć własnym oczom. 


be able to do something with someone's eyes closed - gołym okiem 
[to be able to do something ver easily]

     The car mechanic was able to fix my car with his eyes closed. 
     Mechanik naprawił mój samochód z zamkniętymi oczami.   


all eyes are on someone or something - wszystkie oczy zwrócone na kogoś lub na coś
[everybody is waiting eagerly for someone to appear or something to happen]

     All eyes were on the singer when he walked onto the stage.  
     Wszystkie oczy były zwrócona na piosenkarza, kiedy wchodził na scenę.


an eagle eye - sokole oko
[a very careful watchful eye (like the eye of an eagle)]

     The woman has an eagle eye and she never misses anything.   
     Kobiety mają sokole oko i nigdy niczego nie brakuje im niczego. 


an eye for an eye and a tooth for a tooth - oko za oko, ząb za ząb
[a system of punishment where you punish someone in a similar way to how they hurt you]

     Some people call for an eye for an eye and a tooth for a tooth when they learn of a terrible murder.
     Niektórzy wołają oko za oko, ząb za ząb, gdy dowiedzą się o strasznym morderstwie.


Jest jeszcze więcej takich idiomów, ja jednak chciałam Wam przedstawić te najbardziej popularne. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz