środa, 14 października 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - should, ought to, had better

Zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy powiedzieć komuś innemu co powinien, bądź nie powinien robić. Często też prosimy o radę? Czy wiecie jak to zrobić po angielsku? Jakich zwrotów użyć? Do tego służą czasowniki modalne SHOULD, OUGHT TO oraz wyrażenie HAD BETTER. Tworzymy z nich także przeczenie i pytania. 


UDZIELANIE RAD
should     ought to     had better


SHOULD or OUGHT TO?

Czasowniki modalne SHOULD i OUGHT TO pomagają nam w formułowaniu rad, mówieniu o tym co jest lepsze bądź gorsze w danej sytuacji. Są odpowiednikiem polskiego "powinieneś".

     You should see a doctor, you look so pale.     Powinieneś iść do lekarza, wyglądasz tak blado.  
     I think I should get a better job.     Myślę, że powinnam mieć lepszą pracę. 
     You ought to visit your grandparents some day.     Powinnaś odwiedzić swoich dziadków któregoś dnia. 

Zarówno SHOULD jak i OUGHT TO znaczą to samo. Należy jednak pamiętać, że po OUGHT występuje TO, a po SHOULD nie.


TWORZENIE PYTAŃ I PRZECZEŃ

Zasada jest prosta - szyk przestawny.  

     should see a doctor.     Powinnam iść do lekarza.
     Should I see a doctor?     Czy powinnam iść do lekarza? 

Pytania z OUGHT TO nie są często używane. 

     should see a doctor.     Powinnam iść do lekarza.
     shouldn't see a doctor.     Nie powinnam iść do lekarza.     ought to see a doctor.     Powinnam iść do lekarza.
     I ought not to see a doctor.     Nie powinnam iść do lekarza.SHOULD I or DO YOU THINK I SHOULD?

Kiedy prosimy kogoś o radę, bardzo często używany zwrotu: Do you think I should... ? Nie ma większego znaczenia, którego z nich użyjemy. 

     Do you think I should see a doctor?     Czy myślisz, że powinnam iść do lekarza? 
     Should I see a doctor?     Powinnam iść do lekarza?  


HAD BETTER

Jest to również konstrukcja, przy pomocy której możemy udzielać rad. W języku polskim odpowiada zwrotowi "lepiej (czasownik)".


had better + czasownik = 'd better + czasownik

     You had better take an umbrella.     Lepiej weź parasolkę ze sobą.
     You'd better not leave her alone.     Lepiej nie zostawiaj jej samej.

Wyrażenie HAD BETTER nie tworzy pytań. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz