środa, 26 kwietnia 2017

12 dni do matury

Cześć,
Już tylko 12 dni pozostało do matury. A ja mam dla Was kolejną porcję zadań. Jak zawsze trzy interesujące maturalne zadania. Powodzenia! 😏


Jeśli z jakimkolwiek zadaniem macie problem, piszcie proszę w komentarzach. Na każde pytanie odpowiem. 

Kolejne zadanie maturalne jest łatwiejsze od poprzednich i pochodzi z poziomu podstawowego.  zadanie maturalne, 2013, poziom podstawowy

Przeczytaj tekst. Dobierz właściwe podsumowanie (A–H) do każdego fragmentu tekstu. Wpisz odpowiednią literę w miejsca 4.1.–4.7. Uwaga: jedno podsumowanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu tekstu. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

A. Plan when to meet each candidate.
B. Talk to the candidate’s colleagues.
C. Divide the selection process into parts.
D. Think of the right place.
E. Note down every phone call.
F. Prepare a few questions to ask over the phone.
G. Don’t hurry with the final decision.
H. Talk it over with other flatmates.

HOW TO SELECT A FLATMATE

With your phone ringing and messages filling up your e-mail box, are you still trying to decide how to select your new flatmate? Here’s some advice which may be useful.

4.1. _____

Choosing your ideal flatmate is a difficult task so it is a good idea to break it down into a few steps. Then you don’t have to worry about everything at the same time and it allows you to concentrate on each bit individually.

4.2. _____

To start with, you need to limit the number of candidates to about ten names. To do so, you will have to decide on 4 or 5 things you would like to ask people about when you call them. This way you can find out more about each person and decide if you want to meet them or not.

4.3. _____

Write a list of people who you would like to see and invite them for an interview. When arranging interviews, it’s smart to meet with potential flatmates a few hours apart, so that you don’t have to stop talking to someone because the next candidate is waiting.

4.4. _____

Flatmate interviews are usually informal and can be held at different locations. It is advisable to meet outside your flat. For example, you could hold interviews in a local café or a shopping centre. Another option is taking a walk in the park.

4.5. _____

If you already share a flat with other people, you will need to find out how they feel about the person and select a new flatmate together. You can do this by comparing each candidate to the profile of the perfect flatmate you’ve all agreed on.

4.6. _____

Even when you have chosen the best candidate, don’t give the answer right away. Tell the person you will ring them the following day. If you still feel confident about your choice in the morning, it’s a sign the choice was right.

4.7. _____

If possible, ask people who study or work with your potential flatmate for an opinion. They can tell you in what situations it might be difficult to get on with this person and what he or she is like. In this way you can discover any hidden surprises.

adapted from www.flatwithme.com.au


Zadanie - Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie sześć wyrazów.

1. By the time I retire at the age of 65, I ______________________(będę uczyła przez) over 40 years.

2. Delia Green, _________________________ (osiemnastoletnia uczennica) from my school, received a special award for her outstanding achievements.

3. I can’t stand my flatmate. He _________________________ (zawsze zostawia) his clothes all over the floor.

4. Never ______________________________ (przedtem nie czytałem) such an interesting biography. I knew it would be made into a brilliant film.

5. Last week our landlady ______________________________ (przypomniała nam, abyśmy nie zostawiali) the garage door open at night.Zadanie - 
Uzupełnij drugie zdań tak, aby zachować znaczenie zdania pierwszego. Wykorzystaj podane słowo, nie zmieniaj jego formy. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie sześć wyrazów.

1.  I think there is no sugar left.         ANY
     I don’t think _________________________________ left.

2.  Would you like me to do the shopping for you?         SHALL
     _________________________________ the shopping for you?

3.  My mother doesn’t sleep well, and neither does my father.         NOR
     _________________________________ father sleep very well. 

4.  You must stay in bed until Monday.         MUSTN’T
     You _________________________________ Monday.

5.  It is possible that you left your scarf on the bus.        MAY
     You _________________________________ on the bus.  

Mam nadzieję, że ćwiczenia nie okazały się za trudne. Jeśli jednak macie jakiekolwiek wątpliwości, ściągnijcie plik PDF i sprawdźcie swoje odpowiedzi. 

>>>PLIK PDF<<<

Powodzenia!
Good luck!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz