środa, 8 lipca 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - modal verbs


Słyszeliście kiedyś o czasownikach modalnych? Jestem przekonana, że tak. Dość specyficzne czasowniki. Służą do opisywania emocji, opinii, przypuszczeń, możliwości. Są pomocne w wyrażaniu zakazów, nakazów, próśb. Nie wyrażają czynności, a są tylko dodatkiem lub komentarzem. 
Czasowniki modalne (modal verbs) nazywane są także czasownikami ułomnymi (defective verbs). 
Czasowników modalnych jest kilka jak nie kilkanaście: can, could, be able to, may, might, will, would, should, must, ought, shall (występujący przede wszystkim w British English). Także czasowniki need i dare oraz fraza had better występują jako czasowniki modalne. Niektóre z nich tworzą także przeczenia.

WYRAŻANIE MOŻLIWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
can     could     be able to


WYRAŻANIE PRZYPUSZCZENIA I PRAWDOPODOBIEŃSTWA
may     might     could     


WYRAŻANIE KONIECZNOŚCI
must     have to     mustn't     not have to     need


UDZIELANIE RAD
should     ought to     had better


PROŚBY I PROPOZYCJE
can     could     would    will     shall     may     

Zauważyliście, że niektóre z czasowników modalnych mają kilka zastosowań? Wszystko zależy od zdania, w którym zostały użyte i od sytuacji. 
W kolejnych postach będziemy sobie omawiać powyższe zagadnienia, postaram się także podesłać Wam kilka ćwiczeń.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz