poniedziałek, 13 lipca 2015

ENGLISH IDIOMS - faceAleż ten czas szybko ucieka. Znów poniedziałek i kolejna porcja idiomów. Długo zastanawiałam się, co by Wam przedstawić i zdecydowałam, że będą to idiomy ze słówkiem FACE czyli twarz. 
Miłej lektury. :)    

to face the music - ponieść konsekwencje; stawić czoło nieprzyjemnej sytuacji
[to receive punishment; to accept the unpleasant results of one's actions]

     Mary broke a dining-room window and had to face the music when her father got home.    
     Mary zbiła okno w jadalnie i musiała ponieść konsekwencje kiedy jej ojciec wrócił do domu.    face value - wartość nominalna 
[the value or price which is shown on, for example, a stamp, a coin or a bank note ]

     The coins aren't collectable. You wouldn't get more for them than their face value
     Tych monet się nie kolekcjonuje. Nie dostałbyś za nie więcej niż ich wartość nominalna.   poker-faced - pokerowa twarz; kamienna twarz; niewzruszona 
[having a deliberately expressionless face; a face that shows no emotion]

     I wish I could see what goes on inside his mind. He's so poker-faced you don't know what he's thinking. 
     Chciałabym wiedzieć, co się dzieje w jego głowie. Ma taką pokerową twarz, że trudno odgadnąć, co myśli. long face - smutna mina; przygnębienie    
[if you have a long face, you look sad]

     What's with the long face? Did I say something to upset you? 
     Skąd ta smutna mina? Powiedziałam coś, co Cię dotknęło?   to lose face - stracić twarz; skompromitować się
[to lose status; to become less respectable]

     John is more afraid of losing face than losing money. 
     Jan bardziej obawia się kompromitacji niż straty pieniędzy. written all over someone's face - wypisane na czyjejś twarzy
[if an emotion is written all over someone's face, it is clear what they are feeling]

     He said it wasn't her who broke the chair but he had guilty written all over his face
     Powiedział, że to nie on złamał krzesło, ale miał winę wypisaną na twarzy. 
disappear off the face of the earth (BrE)
vanish off the face of the earth (BrE)
fall off the face of the earth (AmE)
 - zniknąć z powierzchni ziemi  
[to disappear completely]

     We lost contact with John after he left college, he just disappeared off the face of the earth.  
     Straciliśmy kontakt z Janem po tym jak skończył college, zupełnie jakby zapadł się pod ziemię. 


to have face like thunder - być wściekłym;  
[to have a very angry expression]

     I don't know what happened but he had a face like thunder
     Nie wiem co się stało ale był bardzo wściekły. 


I pioseneczka dla Was. Z idiomem oczywiście. Doskonale jest Wam znana. :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz