poniedziałek, 7 marca 2016

IDIOMANIA - horseDługo myślałam nad tym jakiego zwierzaka wybrać do kolejnego wpisu. Padło na konia. I przyznam, że sporo tego. Zresztą jak wszelakich idiomów. 

Miłej lektury. :)    back the wrong horse - postawić na niewłaściwego konia; podejmować złą decyzję
[to make the ​wrong ​decision and ​support a ​person or ​action that is ​later ​unsuccessful]

     In all his ​years as a ​book ​publisher, he ​rarely ​backed the ​wrong​ horse.
     Przez te wszystkie lata jako wydawca książki, rzadko kiedy podejmował złą decyzję.


flogging a dead horse - strata czasu; próżny wysiłek
[to repeatedly try to make someone react in a way that will cause them problems; to try to find someone who is hiding from you]

     I'm just flogging a dead horse trying to get him to take part in the show, aren't I?
     Wysilam się na próżno, próbując przekonać go do wzięcia udziały w pokazie, prawda?


to get off someone's high horse - spuścić z tonu; przestać się rządzić
[to become humble; to be less haughty; to stop acting as if you are better or more intelligent than other people]


     Why don't you get off your high horse and deal with it yourself instead of critizung what we are doing?

     Dlaczego nie spuścisz z tomu i nie weźmiesz się za to sam, zamiast krytykować to co robimy?


horse sense - zdrowy rozsądek; instynkt samozachowawczy
[common sense; practical thinking; ordinary practical knowledge of the best way to deal with people and situations]

     He has got enough horse sense not to get into debt.
     On a wystarczającą ilość zdrowego rozsądku aby nie wpaść w długi.


to put the cart before the horse - robić coś w odwrotnej kolejności
[to have things in the wrong order; to have things confused and mixed up]


     You are eating your dessert first! You have put the cart before the horse.
     Najpierw jesz deser! Robić to na odwrót.


straight from the horse's mouth - z pierwszej ręki
[from an authoritative or dependable source; from someone who has the facts]

     This comes straight from the horse's mouth, so it has to be believed.
     To pochodzi prosto z pierwszej ręki, więc to musi być wiarygodne.


wild horses couldn't drag somebodywild horses wouldn't drag somebody - nie zaciągnąłbyś wołami
[someone is determined to remain with something]

     Once Elaine starts playing a video game, wild horses can't drag her away from it.
     Pewnego razu Elaine zaczęła grać w gry wideo, nikt nie może jej od tego odciągnąć.


to eat like a horse - dużo jeść

[to eat large amounts of food]

     No wonder he's so fat. He eats like a horse.
     Nic dziwnego, że jest taki gruby. On je bardzo dużo.


horses for courses - zadanie, które może być wykonane przez kogoś z kwalifikacjami
[something that you say which means that it is important to choose suitable people for particular activities becauseeveryone has different skills]

     I'm sure you do know how to repair it, but it's horses for courses - I need a proper car mechanic.
     Jestem pewna, że wiesz jak to naprawić, ale to jest zadanie dla specjalisty - potrzebuję prawdziwego mechanika samochodowego.


to work like a horse - harować jak wół
[to work very hard]

     She has an important deadline coming up, so she's been working like a horse.
     Zbliża się jej ważny termin więc pracuje teraz ciężko.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz