środa, 16 marca 2016

GRAMMATICAL WEDNESDAY - Future Continuous and Future Perfect


HA! Zdążyłam. W środę! :)
Pamiętacie poprzedni wpis z Future Simple oraz konstrukcją "be going to"? Jeśli to nie >>>tu<<< przypominajka.   
Dziś chciałabym przedstawić Wam Future Continuous oraz Future Perfect.  


 Future Continuous

Kiedy stosujemy czas Future Continuous?


1. interrupted action in the future     przerwane przyszłe wydarzenia
          I will be watching TV when she arrives.    Będę oglądać telewizję jak ona przyjedzie.
          Sara will be studying at the library tonight so she will not see Jennifer when she arrives.     Sara będzie uczyć się w bibliotece dziś wieczorem, więc nie zobaczy Jennifer kiedy ona przyjedzie. 

Zauważcie, że w powyższych przykładach czynność przerywająca zapisana jest w czasie Present Simple mimo, że tyczą się przyszłości. Dzieje się tak ponieważ są to zdanie czasowe i nie możemy używać przyszłości w tego typu zdaniach.

2. specific time in the future
   czynności odbywające się w określonym momencie w przyszłości           
          At midnight tonight, we will still be driving through the desert.     Jutro o północy będziemy nadal jechać.
          I will be teaching English tomorrow at 8 p.m..     Jutro o 20 będę uczyła angielskiego.

W czasie Future Simple też pojawiało się określenie czasu, które wskazywało nam na moment rozpoczęcia lub zakończenia danej czynności. W czasie Future Continuous, podany czas, w którym dana czynność będzie trwała, nie określamy momentu rozpoczęcia ani zakończenia czynności.

3. parallel actions in the future
     równoległe działania w przyszłości            
          Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.     Wieczorem oni będą jedli kolację, będą dyskutowali o swoich planach raz będą się świetnie bawić.


zdanie twierdzące

podmiot  +  will  be  +  bezoklicznik-ing  +  dopełnienie

I will be writing an essay tonight.
zdania pytające

(słowo pytające)  +  will  be  +  podmiot  +  bezokolicznik-ing  +  dopełnienie?

Will you be writing an essay tonight?

Pytania tworzy się przez zamianę miejscami czasownika posiłkowego will z podmiotem. 
Odpowiedzi na pytania zaczynające się od will wyglądają następująco:
Yes, zaimek osobowy  +  will
No, zaimek osobowy  +  won't.
zdania przeczące

podmiot  +  will  +  not  be  +  bezokolicznik-ing  +  dopełnienie

I will not be writing to you. 

will not = won'tFuture Perfect

Kiedy używamy Future Perfect?

completed action before something in the future
     zrealizowane czynności przez innym wydarzeniem w przyszłości
          By the next December, I will have written my own book.      Przez następnym grudniem zakończę moją własną książkę.
          She will have learnt Chinese by she goes to China.     Ona nauczy się chińskiego zanim pojedzie do Chin.

Zauważcie, że w powyższych przykładach, w części, która dotyczy przyszłego wydarzenia, przed którym ma odbyć się inna czynność, jest w czasie Present Simple.

Charakterystycznym określnikiem czasu Future Perfect jest wyrażenie by + określenie czasu w przyszłości, np:
          by Monday     do poniedziałku
          by the end of the year     do końca roku


zdanie twierdzące

podmiot  +  will  have Past Participle  +  dopełnienie

I will have finished my homework by 11p.m..zdania pytające

(słowo pytające)  +  will  +  podmiot  +  have  +  Past Participle  +  dopełnienie?

Will you have finished your homework by 11p.m.?

Pytania tworzy się przez zamianę miejscami czasownika posiłkowego will z podmiotem. 

Odpowiedzi na pytania zaczynające się od will wyglądają następująco:
Yes, zaimek osobowy  +  will
No, zaimek osobowy  +  won't.zdania przeczące

podmiot  +  will  +  not  +  have  +  Past Participle  +  dopełnienie

I will not have finished my homework by 11p.m.. 


No to może jakieś ćwiczenia na Present Simple, Present Continuous, Future Simple, "be going to", Future Continuous oraz Future Perfect? Co Wy na to? 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz