poniedziałek, 15 lutego 2016

IDIOMANIA - catKolejna porcja idiomów. Kontynuujemy idiomy ze zwierzakami. Tym razem z kotami, kociakami i kociętami. :) Co, kto lubi. 

Miłej lektury. :)    
let the cat out of the bag - wygadać się
[to reveal a secret or a surprise by accident]

     Martha let the cat out of the bag and told John about our plans. So the surprise party was a disaster.    
     Marta się wygadała i powiedziała Jankowi i o naszych planach. Więc przyjęcie niespodzianka nie udało się.     to play cat and mouse - bawić się w kotka i myszkę
[to repeatedly try to make someone react in a way that will cause them problems; to try to find someone who is hiding from you]
     
     I think he knows exactly what'ds going on. He's just playing a sick game of cat and mouse with us.
     Sądzę, że on doskonale wie, o co chodzi. Po prostu bawi się z nami w kotka i myszkę.    


there's no room to swing a cat - nie ma miejsca, żeby się obrócić
[if there is not room to swing a cat in a place, that place is very small ]

     This place is tiny. There's no room to swing a cat, let alone fit all our furniture in here.
     To miejsce jest takie maleńkie. Nie ma jak się obrócić, a co dopiero wstawić tu wszystkie nasze meble 


to fight like cats and dogs - walczyć jak pies z kotem 
[to argue violently all the time]

     We two, as children, used to fight like cats and dogs
     My dwoje, jako dzieci, walczyliśmy ze sobą jak pies z kotem.   cats and dogs - niechodliwe towary
[slow-selling or undesirable merchandise]

     
     During the Christmas season, the merchants try to get rid of all their cats and dogs.
     Podczas świąt Bożego Narodzenia, kupcy próbują pozbyć się wszystkich wszelkich niechodliwych towarów. to rain cats and dogs - leje jak z cebra
[rain very heavily]     

     It was raining cats and dogs so all flights were cancelled and I could not reach in time to my native town to join the marriage ceremony of my brother.
     Padało jak z cebra, więc wszystkie loty zostały anulowane i nie mogłem dotrzeć na czas do mojego rodzinnego miasta na ceremonię zaślubin mojego brata 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz