poniedziałek, 1 lutego 2016

IDIOMANIA - dogAngielskie idiomy w nowej odsłonie. Powracamy do nauki idiomów. Jest ich tak wiele, że nie wiem czy to kiedykolwiek się skończy ;)
Przyszedł czas na idiomy ze zwierzakami. Tymi bardziej przyjaznymi, ale też tymi dzikimi.
Miłej lektury. :)
   
ilustracja do bajki
"The dog in the manger"
dog in the manger - pies ogrodnika
[one who prevents others from enjoying something despite having no use for it]

     Being a real dog in the manger she'll never lend us her DVD player, even though she never uses it herself.    
     Jak prawdziwy pies ogrodnika, na pewno nie pożyczy nam swojego odtwarzacza DVD, mimo że sama nigdy go nie używa.     

Ciekawostka: Wyrażenie "dog in the manger" pochodzi z bajki (fable) o tym samym tytule napisanej przez Ezopa, który prawdopodobnie pochodził z Etiopii, ale większość swojego życia spędził w Atenach. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Ezop napisał swoje pierwsze bajki.to go to the dogs - zejść na psy  
[something is becoming worse than it normally was]
     
     It seems that the reputation of your business has gone to the dogs.
     Wygląda na to, że reputacja twojego biznesu schodzi na psy.    

Pochodzenie: Już w roku 1500, zły lub nieświeży pokarm, który nie był uważany za odpowiedni do spożycia przez ludzi, był wyrzucany psom. Biedacy, którzy nie mieli co jest, żywili się tego typu pokarmami. Wyrażenie "to go to the dogs" oznaczało i oznacza nadal, osoby lub rzeczy które zostały zniszczone lub wyglądają okropnie.


hair of the dog (that bit you) - alkohol pity jako lekarstwo na kaca; klin
[an alcoholic drink taken as a cure the morning after an occasion when you have drunk too much alcohol]

     Oh, you look rough, mate. Come down to the pub. You need some hair of the dog.
     Och, wyglądasz na zmarnowanego. Stary, chodź do pubu. Potrzebujesz klina 


to be dog tired - ktoś bardzo zmęczony; wykończony 
[very tired, exhausted]

     This job is not for me. I'm dog tired every day. 
     Ta praca nie jest dla mnie. Codziennie jestem wykończona.   

Pochodzenie: Przymiotnik ten oznacza kogoś fizycznie wyczerpanego. Wywodzi się ze starej opowieści Alfreda Wielkiego, który miał w zwyczaju wykorzystywać swoich synów do rozpowszechniania hodowli psów myśliwskich. Ten z synów, który był w stanie złapać więcej psów zasiadał po prawej stronie ojca przy stole. Te pościgi sprawiały, że byli oni bardzo zmęczeni.


to be dressed up like a dog's dinner - odstawić się jak stróż w Boże Ciało
[wearing very formal or decorative clothes in a way that attracts attention]

     She was dressed up like a dog's dinner and it was only an office party.
     Wystroiła się jak stróż w Boże Ciało, a to było tylko firmowe przyjęcie 


my dogs are barking - nogi mnie bolą 
[When someone says this, they mean that their feet are hurting.]

     I gotta sit down... my dogs are barking! 
     Muszę usiąść. Nogi mnie bolą.   


to rain cats and dogs - leje jak z cebra
[rain very heavily]     

     It was raining cats and dogs so all flights were cancelled and I could not reach in time to my native town to join the marriage ceremony of my brother.
     Padało jak z cebra, więc wszystkie loty zostały anulowane i nie mogłem dotrzeć na czas do mojego rodzinnego miasta na ceremonię zaślubin mojego brata 
(as) sick as a dog - o kimś bardzo chorym 
[very ill]

     I was sick as a dog after last night's meal.
     Byłam bardzo chora po wczorajszym posiłku.   
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz