czwartek, 11 lutego 2016

GRAMMATICAL WEDNESDAY - określanie przyszłości


Małe opóźnienie, bo post powinien pojawić się wczoraj. Dawno, dawno temu, jeszcze w poprzednim roku mówiliśmy o sposobach wyrażania teraźniejszość i przeszłości. Przyszła pora na przyszłość. A sposobów wyrażania przyszłości jest naprawdę sporo. Dziś przedstawię je bardzo ogólnie, a w kolejnych wpisach pojawią się bardziej szczegółowe informacje. Dwa z ich już znacie z moich poprzednich wpisów. Wiecie, które to? :) 

Present Continuous

Czasu Present Continuous możemy użyć w przypadku, gdy mówimy o zaplanowanych czynnościach, wcześniej ustalonych.

      I am visiting my grandparents on Sunday.      Odwiedzę moich dziadków w niedzielę. Present Simple

Mówiąc o rozkładach jazdy, harmonogramach, planach zajęć itp w przyszłości używamy czasu Present Simple. Czasu tego możemy także używać w przypadku wydarzeń, których termin jest z góry ustalony.

      The plane lands at five o’clock.      Samolot ląduję o godzinie piątej.
      What time do you finish your English lesson?      O której godzinie kończysz lekcję angielskiego?


 Future Simple

Czasu Future Simple używamy gdy oferujemy coś lub gdy prosimy o coś. Czasu tego używamy także w przypadku decyzji podejmowanych w chwili mówienia oraz gdy mówimy przyszłości, opartej na naszych przekonaniach, naszej opinii.

       I will open the window.      Otworzę okno.
       I think I will get a good job.      Sądzę, że dostanę dobrą pracę. 


to be going to

To nie jest czas. Jest to forma, którą używamy, gdy chcemy powiedzieć o naszych zamiarach i podjętych decyzjach na przyszłość. Konstrukcji tej używamy także, gdy mówimy o zdarzeniach przyszłych opartych na obserwacjach.

      Look, it is going to rain.       Spójrz, będzie padać. (gdy np widzimy czarne chmury na horyzoncie) 


to be to

Forma ta nie jest używana często. Korzystamy z niej w przypadku kiedy chcemy, aby ktoś coś zrobił lub też my sami dostaliśmy jakieś polecenie do wykonania, konieczność wykonania czynności wynikającej z planu.

       You are to clean your room.      Masz posprzątać pokój. 


to be about to

Wyrażenia tego używamy, gdy mówimy, że coś się zaraz wydarzy.

      He is about to come back home.      On wróci zaraz do domu. Future Continuous

Future Continuous używamy, gdy mówimy o przyszłej czynności, która będzie trwała przez pewien czas lub będzie trwała w danym momencie w przyszłości. Czasu tego użyjemy także, gdy będziemy chcieli zadać pytania dotyczące przyszłych zdarzeń i planów.

      We will be walking at 10 a.m. next Sunday.       Będziemy na spacerze o 10 w następną niedzielę.
      Will you be writing your email in the evening?      Będziesz pisał maila wieczorem?Future Perfect

Czasu Future Perfect używamy do opisywania czynności przyszłych, które zakończą się w określonym momencie w przyszłości lub też zanim rozpocznie się jakaś inna czynność. Dokładny moment musi zostać określony.

     
I will have done my homework by 8 p.m.      Odrobię pracę domową przed godziną ósmą. 


Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous stosujemy, gdy chcemy podkreślić trwanie danej czynności w przyszłości, aż do określonego momentu. W przypadku, gdy chcemy pokazać skutek czynności przyszłej.

      I will have been working as a teacher for five years by next month.      W przyszłym miesiącu minie 5 lat odkąd jestem nauczycielką.
      You will be hungry in the evening because you won't have been eating all day.      Będę głodny wieczorem ponieważ nie będę jadł cały dzień.


Future Continuous in the Past

Czasu Future Continuous in the Past używamy, gdy chcemy powiedzieć, że dana czynność w przeszłości miała trwać przez jakiś czas w przyszłości.

          I was sure that I would be learning hard the following day.     Byłam pewna, że następnego dnia będę się ciężko uczyć.

Czas ten spotkamy także w mowie zależnej, gdzie zastępuje czas Future Continuous.

          He told us that he would be flying to New York at one p.m.     Powiedział nam, że o pierwszej po południu będzie leciał do Nowego Jorku.

oraz w II okresie warunkowym lub mieszanym

          If I had a car I would be going to my friend now.      Gdybym miał samochód, jechałbym teraz do mojego przyjaciela.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz