czwartek, 25 lutego 2016

GRAMMATICAL WEDNESDAY - Future Simple and be going to


Z gramatycznej środy powoli robi się czwartek. Ale tak to jest czasami... Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ostatnio pisaliśmy sobie, dość ogólnie, o sposobach wyrażania przyszłości. Dziś chciałabym Wam przybliżyć najczęściej używane sposoby wyrażania przyszłości: Future Simple, Present Continuous, Present simple oraz konstrukcję "be going to". Konstrukcję czasów i ich użycie - Present Continuous i Present Simple - przestawiałam Wam w tym wpisie >KLIK<. Dziś opowiem Wam o konstrukcji "be going to" oraz czasie Future Simple. 


 Future Simple

Kiedy stosujemy czas Future Simple?


1. predictions based on experience or intuition (with think, expect, be sure, wonder, believe, hope, probably, perhaps)    przypuszczenia dotyczące przyszłych wydarzeń (z wyrażeniami takimi jak: think - myśleć, expect - oczekiwać, be sure - być pewnym, wonder - zastanawiać się, believe - wierzyć, hope - mieć nadzieję, probably, perhaps - prawdopodobnie) 
          Nobody will recognise you in this costume.    Nikt nie pozna Cię w tym stroju.
          Computers will control our lives in the future.     Komputery będą kontrolować nasze życie. 

2. promises / requests / refusal / willingness     obietnice, groźby, prośby i ostrzeżenia
          I will write to you soon.     Napiszę do Ciebie krótce.
          Will you lend me a bike?     Pożyczysz mi swój rower?

3. a decision at the moment of speaking     decyzje podjęte w chwili mówienia 
          It is hot here, I will open the window.     Tutaj jest gorąco, otworzę okno.
 


zdanie twierdzące

podmiot  +  will  bezoklicznik  +  dopełnienie

I will write to you soon.

Will jest to czasownik posiłkowy, występuje on w każdej liczbie i osobie w tej samej formie.
          I will open it.     Otworzę to.
          He will come here at 3 pm.     On przyjedzie o 3 po południu.
          They will be at the meeting.     Oni będą na spotkaniu.
zdania pytające

(słowo pytające)  +  will  +  podmiot  +  bezokolicznik  +  dopełnienie?

Will you write to me?

Pytania tworzy się przez zamianę miejscami czasownika posiłkowego will z podmiotem. 
Odpowiedzi na pytania zaczynające się od will wyglądają następująco:
Yes, zaimek osobowy  +  will
No, zaimek osobowy  +  won't.


zdania przeczące

podmiot  +  will  +  not  +  bezokolicznik  +  dopełnienie

I will not write to you. 

will not = won't


Określenia czasu:
tomorrow     jutro
the day after tomorrow     pojutrze
next week / month / spring / year     w następnym tygodniu / miesiącu / wiośnie / roku
in two / five / three days     za cztery / pięć / trzy dni
soon     wkrótce


WILL / SHALL

Shall używa się głównie w pytaniach, aby:

1. zaoferować komuś pomoc - Shall I help you?
2. zaproponować zrobienie czegoś - Shall I open the window?
3. przedstawić propozycję - Shall we go to the cinema?    

Aby poprosić o pomoc używamy will.

to be going to

Kiedy używamy konstrucji "be going to"?

1. prediction based on observing the present situation     zdarzenia lub sytuacje w przyszłości przewidziane na podstawie obserwacji
          It is going to rain.      Będzie padać.

2. planned actions, intentions     podjęte wcześniej zamiary lub plany w niedalekiej przyszłości
          I am going to go to Miami next year.     W przyszłym roku pojadę do Miami. 


zdanie twierdzące

podmiot  +  to be  going to bezokolicznik  +  dopełnienie

It is going to rain.

zdania pytające

(słowo pytające)  +  to be  +  podmiot  +  going to  +  bezokolicznik  +  dopełnienie?

Is it going to rain?

Pytania tworzy się przez zamianę miejscami czasownika posiłkowego to be z podmiotem. 

Odpowiedzi na pytania zaczynające się od to be wyglądają następująco:
Yes, zaimek osobowy  +  to be (odmienione przez osoby)
No, zaimek osobowy  +  to be (odmienione przez osoby) + not.

zdania przeczące

podmiot  +  to be  +  not  +  going to  +  bezokolicznik  +  dopełnienie

It is not going to rain

Konstrukcja "be going to" ulega uproszczeniu i skróceniu w nieformalnych rozmowach, a zwłaszcza w mowie amerykańskiej. Amerykanie postanowili skrócić część „going to” do „gonna”. Dlatego też coraz częściej można spotkać zdania takie jak:
          Betty is gonna go to the cinema.
Pamiętajmy jednak, że „gonna” jest wyrażeniem nieformalnym i nie może występować w tekstach biznesowych.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz