poniedziałek, 14 września 2015

ENGLISH IDIOMS - fingerJak poszły Wam ćwiczenia, które w poprzednim tygodniu dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że udało się je poprawnie rozwiązać i jesteście gotowi na kolejną dawkę idiomów. 
Kolejny wpis z idiomami, które zawierają jedną wybraną część ciała. Dziś będzie to FINGER. 
Zaczynamy. :)    
all fingers and thumbs (BrE)
all thumbs (AmE) - dwie lewe ręce
[very awkward and clumsy, especially with one's hands]

     Mark is very practical and mechanical and can fix virtually anything. Yet put him in the kitchen and suddenly he's all fingers and thumbs.    
     Marek jest bardzo praktyczny i zręczny, potrafi naprawić właściwie wszystko. Ale zaprowadź go do kuchni i nagle ma dwie lewe ręce.      


to get someone's fingers burned - sparzyć się; zawieść się  
[to suffer unpleasant results of an action, especially loss of money, so you are not keen to try the same thing again]
     He burned his fingers in the stock market and has been timid about investing ever since. 
     Sparzył się na giełdzie i teraz jest nieśmiały w inwestowaniu od tamtego czasu.    


not lift a finger - nie ruszyć palcem
[to not help someone to do something, usually because you are lazy]

     She didn't lift a finger to help clean up after her party.
     Ona nie ruszyła palcem, żeby posprzątać po swojej imprezie.

not lay a finger on somebody - nie tknąć kogoś nawet palcem    
[to not hit or harm someone in any way]
      I swear I didn't lay a finger on her
     Przysięgam, że nie tknąłem jej nawet palcem.   


to put someone's finger on something - wyjaśnić, zrozumieć, przypomnieć sobie
[to identify and state the essence of something]

     I can't put my finger on the reason why you don't like her.
     Nie rozumiem powodu, dla którego ty jej nie lubisz. 


to slip through someone's fingers - wyślizgnąć się komuś z rąk
[to slide through and out of one's grasp; to escape from someone; to elude someone's capture or control]

     The glass slipped through his fingers and crashed to the ground. 
     Szklanka wyślizgnęła się z jego rąk i rozbiła się o podłogę.   


sticky fingers - lepkie ręce
[a tendency to steal]

     Watch these young kids with sticky fingers who come in here "just looking".   
     Popatrz na te dzieci z lepkimi rączkami, które przyszły tutaj tylko popatrzeć.


to wrap somebody around your little fingers - owinąć sobie kogoś wokół palca
[to manipulate and control someone]
  
     Your granddaughter has you wrapped around her little fingers   
     Twoja wnuczka owinęła sobie ciebie wokół palca.


to cross someone's fingers - trzymać kciuki
[to hope that things will happen in the way you want them to]

     We're crossing our fingers and hoping that the weather stays fine.    
     Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że pogoda będzie ładna. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz