poniedziałek, 21 września 2015

ENGLISH IDIOMS - heartPracowite te moje dni ostatnio, czasami się nie wyrabiam, ale dla Was zawsze znajdę czas. W nocy o północy ale post musi być. Kontynuujemy nasze idiomy i dziś zapraszam Was do zapoznania się z idiomami, które zawierają słówko HEART, którego chyba tłumaczyć nie muszę, prawda? 
Zaczynamy. :)    
to cross my heart (and hope to die) - słowo daję, przysięgam
[something that you say in order to emphasize that something is true]

     This is a mistake. I have never seen that woman before, cross my heart.    
     To jakaś pomyłka. Nigdy wcześniej nie widziałem tej kobiety, słowo daję.      


to have a heart of gold - mieć złote serce  
[to be generous, sincere, and friendly]
     
     Mary is such lovely and friendly person. She has a heart of gold.
     Marysia jest taką kochaną i przyjazną osobą. Ma złote serce   


to have a heart of stone - mieć serce z kamienia
[to be cold and unfriendly]

     She must have a heart of stone to be insensible to the poor girl's plea for help.
     Ona musi mieć serce z kamienia, skoro nie wzruszyły jej błagania o pomoc tej biednej dziewczyny.


to have no heart to say something - nie mieć serca czegoś powiedzieć    
[to lack the desire or strength to say something]

      I have no the heart to tell him that the dog id dead. 
     Nie mam serca powiedzieć mu, że jego pies nie żyje.   


heart sinks - ręce opadają; załamać się; być bardzo rozczarowanym
[if someone's heart sinks, they start to feel sad or worried]

     He looked at the huge pile of work on his desk and his heart sank.
     Popatrzyła na stertę pracy na jego biurku i ręce mu opadły. 


to cry someone's heart out - płakać jak bóbr
[to cry a lot]

     I saw a really sad movie and I cried my heart out yesterday. 
     Widziałam wczoraj bardzo smutny i film i płakałam jak bóbr.   


to learn something by heart - uczyć się na pamięć
[learn something so well that it can be written or recited without thinking]

     When I was young I used to learn English songs by heart.   
     Kiedy byłam młoda, uczyłam się angielskich piosenek na pamięć. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz