poniedziałek, 15 czerwca 2015

ENGLISH IDIOMS - armIdiomów z częściami ciała jest naprawdę bardzo dużo. Co raz odnajduję nowe. To będzie długi cykl, ale za to bardzo ciekawy. Od dziś co tydzień będę Wam przedstawiać idiomy z jedną wybraną częścią ciała, np. leg, head, finger ect. Będzie ich sporo. :)  

list as long as somebody's arm - nieskończenie długa lista
[Cambridge Advanced Learners Dictionary: a very long list]


     I'd better make a start. I've got a list as long as my arm of jobs to do.    
     Będzie lepiej jak zacznę. Mam nieskończenie długą listę rzeczy do zrobienia.   


to welcome somebody with open arms - witać kogoś z otwartymi ramionami 
[Cambridge Advanced Learners Dictionary: to show someone that you are very pleased to see them]

     A lot of customers would be welcomed with open arms in their shop. 
     Wielu klientów będzie witana bardzo serdecznie w ich sklepie.   


to chance somebody's arm - zdecydować się na ryzyko    
[Cambridge Advanced Learners Dictionary: to take a risk in order to get something that you want]

     Aren't you chancing your arm a bit giving up a secure job to start a business? 
     Czy troszkę nie ryzykujesz porzucając bezpieczną pracę i rozpoczynając biznes?   to cost (somebody) an arm and leg - kosztować majątek
[Cambridge Advanced Learners Dictionary: to be extremely expensive]

     These opera tickets cost us an arm and a leg
     Te bilety do opery kosztowały nas majątek. 

to twist somebody's arm - zmusić kogoś do zrobienia czegoś
[Cambridge Advanced Learners Dictionary: to persuade someone to do something they do not want to do ]

     He might help us with the painting if you twist his arm
     On może nam pomóc w malowaniu jeśli do zmusisz. 


to keep somebody at arm's lenght - trzymać kogoś na dystans

[to not allow someone to become too friendly with you]

     I always had the feeling she was keeping me at arm's lenght
     Zawsze miałam uczucie, że ona trzyma mnie na dystans. 


shot in the arm - niespodziewana pomoc
[Cambridge Advanced Learners Dictionary: something which has a sudden and positive effect on something, providing encouragement and new activity]

     The opening of a new research centre will give much-needed shot in the arm for science in Britain. 
     Otwarcie nowego centrum badawczego da ogromną pomoc nauce w Wielkiej Brytanii. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz