poniedziałek, 22 czerwca 2015

ENLISH IDIOMS - legTydzień temu przedstawiałam Wam idiomy ze słowem ARM. Dziś kolej na LEG.    

to be someone's last leg - być zmęczonym, u kresu sił
[to be very tired, especially after a lot of physical activity or work]

     I desperately need a cup of tea. I'm on my last leg.    
     Koniecznie potrzebuję filiżanki herbaty. Nie mam już sił na nic.    cost somebody an arm and leg - kosztować majątek 
[Cambridge Advanced Learners Dictionary: to be very expensive]

     Be careful with those headphones. They cost me an arm and a leg
     Bądź ostrożny z tymi słuchawkami. Kosztowały mnie majątek.   not have a leg to stand on - nie móc czegoś udowodnić    
[Cambridge Advanced Learners Dictionary: to be in a situation where you can't prove something]

     If you never signed anything, they have not got a leg to stand up
     Jeśli niczego nigdy nie podpisywałeś, nie mogą Ci niczego udowodnić.   pull somebody's leg - nabierać kogoś
[Cambridge Advanced Learners Dictionary: to try to persuade someone to believe something which is not true as a joke]

     Does your son really think that it's storks that bring babies or was he pulling my leg
    Twój syn naprawdę wierzy, że to bociany przynoszą dzieci, czy mnie nabierał? pull the other leg - wymyśl coś innego (bo Ci nie wierzę)
[tell false information to for fun]

     You were late because you had to bury a mouse your cat killed? Pull the other leg
     Spóźniłeś się, bo musiałeś pochować mysz, którą zabił Twój kot? Wymyśl coś innego bo Ci nie wierzę! Break a leg! - Połamania nóg!

[Good luck!]

     "Break a leg!" shouted the stage manager to the heroine. 
     "Powodzenia!" krzyknął kierownik sceny do bohaterki. give somebody a leg up - wesprzeć kogoś 
[to help someone to be more successful]

     It must give you a leg up if you want to be an actor and your parents are both in the profession. 
     To musi być wsparcie jeśli chcesz być aktorem i oboje rodzice są w tym zawodzie. 
Break a leg and learn English idioms! 2 komentarze:

  1. Również "to cost an arm and a leg".

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Tak. Możemy też powiedzieć "to pay an arm and a leg" jeśli chcemy powiedzieć, że zapłaciliśmy za coś za dużo pieniędzy.

      Usuń