czwartek, 11 czerwca 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - about future


Troszkę mi ta środa w tym tygodniu nie wyszła... ale wpis jest, tyle, że spóźniony. 
Wracamy do czasów. Dzisiejszy wpis będzie dość długi, mam nadzieję, że Was przez to nie zniechęcę. Wyrażanie przyszłości, o którym Wam dziś napiszę, jest kłopotliwe dla uczących się angielskiego. A dlaczego? Bo jest wiele sposobów wyrażania przyszłości - więcej niż teraźniejszości. will + bezokolicznik

Powoli odchodzi się od nazwy Future Simple, a zastępują się ją konstrukcją will+bezokolicznik. Zastosowanie i użycie pozostaje bez zmian, oczywiście. 

Kiedy stosujemy?
1. a decision at the moment of speaking     decyzje podejmowane w chwili mówienia  
               It's hot here, I will open a window. Gorąco tutaj, otworzę okno.
               Your bag is very heavy, I will help you. Twoja torba jest ciężka, pomogę Ci.
 
2. to talk about things we are not sure about or haven't decided yet
     aby mówić o rzeczach, których nie jesteśmy pewni lub nie podjeliśmy jeszcze decyzji  
               I will probably buy a new car. 
Prawdopodobnie kupię nowy samochód.                
               
3. to express: hopes, fears, threats, offers, promises, warnings, prediction, comments etc. especially with verbs and phrases: expect, hope, believe, I'm afraid, I'm sure, I know, I think, probably ect.     do wyrażania: nadziei, strachu, gróźb, ofert, obietnic, ostrzeżeń, przewidywań, uwag itp zwłaszcza z rzeczownikami i wyrażaniemi: oczekuję, mam nadzieję, wierzę, obawiam się, jestem pewny, wiem, sądzę, prawdobodobnie itp.
               I think it will be sunny tomorrow. Ja myślę, że jutro będzie słonecznie.
               I promise I will call you as soon as I arrive. Obiecuje, że zadzwonię do Ciebie jak tylko przyjadę.zdanie twierdzące

podmiot  +  will  +  bezokolicznik  +  dopełnienie.

My sister  will  buy  a new car.zdanie pytające

will/shall + podmiot bezokolicznik + dopełnienie?

Shall  I  open  the window?
Will  you  help  me?


shall - w pytaniach wyrażających propozycję WILL zamieniamy na SHALL. 

W pytaniach rozpoczynających się od "will" odpowiadamy krótko: tak lub nie. 
Yes, zaimek osobowy  +  will. 
No, zaimek osobowy  +  will  +  not.
Zarówno przy odpowiedzi na "tak i na "nie" zaimek osobowy (I, you, he, she, it, we, they) i operator musi dokładnie odpowiadać podmiotowi.

W przypadku zdań wyrażających przypuszczenie (zaczynających się np od I think...) inwersja jest w pierwszej części pytania, natomiast w drugiej jest szyk zdania twierdzącego. 
Do you think he will call you? 


zdanie przeczące

podmiot  +  will  +  not   +  bezokolicznik  +  dopełnienie.

My sister  will  not  buy  a new car.

will + not = won't 
Kiedy stosujemy?
1. to talk about things we are sure about ar we have already decided to do it in the near future     aby mówić o rzeczach, co do których jesteśmy pewni albo właśnie o nich zdecydowaliśmy  
               I'm going to buy a new car. Kupię nowy samochód.
               
2. to express intention and plans
     aby wyrazić intencje albo plany  
               Now that I've got the money, I'm going to buy a new dress.  
Teraz, jak mam pieniądze, kupię sobie nową sukienkę.                 
               I'm going to get some more training so I can get a better job.  Mam zamiar więcej się szkolić, żeby dostać lepszą pracę. 
 
3. when we can see (evidence) that something is going to happen
     kiedy widzimy, że coś się zaraz wydarzy; przypuszczenia wynikające z zewnętrznych przesłanek 
               Watch out! We're going to have an accident. Uważaj! Będziemy mieli wypadek. (widzimy zbliżający się samochód)
               It's going to rain. Będzie padać. (widzimy czarne chmury na niebie)zdanie twierdzące

podmiot  +  to be  +  going to  +  bezokolicznik  +  dopełnienie.

My sister  is  going to  buy  a new car.zdanie pytające

to be + podmiot +  going to  +  bezokolicznik + dopełnienie?

Are  you  going to  buy  a new car?


W pytaniach rozpoczynających się od "to be" odpowiadamy krótko: tak lub nie. 
Yes, zaimek osobowy  +  to be. 
No, zaimek osobowy  +  to be  +  not.
Zarówno przy odpowiedzi na "tak i na "nie" zaimek osobowy (I, you, he, she, it, we, they) i operator musi dokładnie odpowiadać podmiotowi.

UWAGA! Czasownik "to be" należy odmienić przez osoby!  


zdanie przeczące

podmiot  +  to be  +  not   +  going to  +  bezokolicznik  +  dopełnienie.

My sister  is  not  going to  buy  a new car.for future

Czas Present Continuous odnosimy do przyszłości, jeśli mówimy o czynnościach już zaplanowanych, ustalonych. 

W poście dotyczącym czasów teraźniejszych pojawił się podpunkt dotyczący właśnie przyszłości. Pamiętacie? 

5. arrangements for the near future     zaplanowana przyszłość

Czas ten dotyczy wszystkich sytuacji, kiedy my coś wcześniej zaplanowaliśmy, a odbędzie się to przyszłości, zaplanowanej przyszłości. '

               I'm starting my English course tomorrow. Zaczynam jutro kurs angielskiego. 
               I'm going to the cinema tonight. Idę dziś wieczorem do kina. Czasu Present Simple (w odniesieniu do przyszłości) używamy gdy mówimy o rozkładach jazdy oraz innych czynności wynikających z ustalonego wcześniej programu, rozkładu. 

               The train leaves at 8:25. Pociąg odjeżdża o 8:20. (taki jest rozkład jazdy)


Budowę zdań czasów Present Continuous oraz Present Simple znajdziecie w poście o czasach teraźniejszych. Trudne? Myślę, że troszkę tak, bo wiele zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy. Jedna czynność może być opisana na dwa-trzy sposoby i wszystkie zdania będą OK.  Brak komentarzy:

Prześlij komentarz