środa, 24 czerwca 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - Past Continuous


Wracamy do czasów. 
W ramach uzupełnienia czasów przeszłych (było już o Past Simple) dziś opowiem Wam o czasie Past Continuous. Fajny czas, bo dzięki niemu możemy określić, że pewna czynność została przerwana przez inną lub też coś działo się jednocześnie. Kiedy stosujemy czas Past Continuous (progressive)?
1. a continuous action in the past which is interrupted by another action     
ciągłe czynności przeszłe, które zostały przerwane lub zakłócone przez inną czynność
               I was taking a bath when the phone rang. Brałam prysznic, kiedy zadzwonił telefon.
               Tom phoned while we were having dinner. Tom zadzwonił gdy mieliśmy obiad.

2. background information, to give atmosphere to a story     podstawowe informacje (tło) w celu nadania atmosfery opowieści
              
               It was a beautiful day. The birds were singing, the sun was shining and in the cafes people were laughing and talking. To był piękny dzień. Ptaki śpiewały, słońce świeciło a w kawiarniach ludzie się śmiali i rozmawiali.   

3. for two actions which happened at the same time in the past     
dwie czynności odbywające się w tym samym momencie w przeszłości 
               I was watching TV and he was reading. Ja oglądałam telewizję a on czytał.
               My mum was cooking dinner while I was tidying my room. Moja mama gotowała obiad podczas gdy ja sprzątałam swój pokój. 

4. action going on at a certain time in the past     czynności odbywające się w określonym czasie w przeszłości 
               I was watching TV at 7 p.m. Ja oglądałam telewizję o siódmej wieczorem.
               At three o'clock I was working. Pracowałam o trzeciej godzinie. 


zdanie twierdzące

podmiot  +  was/were  +  czasownik-ing  +  dopełnienie
  
Your brother  was  writing  an e-mail.

was/were - to jest oczywiście czasownik "to be" w czasie przeszłym; używając go w zdaniu należy pamiętać o jego właściwej odmianie 

czasownik-ing - dodawanie końcówki -ING do czasownika omówione było w poście z czasem Present Continuous 


zdanie pytające

(słowo pytające)  +  was/were  +  podmiot  +  czasownik-ing  +  dopełnienie
  
Was  your brother  writing  an email?

(słowo pytające) - "when" - kiedy, "where" -  gdzie, "what time" - o której godzinie, "why" - dlaczego, "what" - co jak
Jeśli pytanie rozpoczyna się właśnie od takiego słówka, to nie mamy innego wyjścia jak konkretnie odpowiedzieć - kiedy gdzie i jak.
was/were przy pytaniu rozpoczynającym się od was/were (po polsku Czy... ?) odpowiadamy krótko: tak lub nie. 
Yes, zaimek osobowy  +  was/were.
No, zaimek osobowy  +  was/were  +  not.
Zarówno przy odpowiedzi na "tak i na "nie" zaimek osobowy (I, you, he, she, it, we, they) i operator musi dokładnie odpowiadać podmiotowi.
  


zdanie przeczące

podmiot  +  was/were  +  not   +  czasownik-ing  +  dopełnienie

Your brother  was  not  writing  a letter.


was/were  +  not czyli "was not" i "were not" możemy skracać "wasn't" i "weren't"


---WHILE and WHEN---

W zdaniach, w których spotykamy czas Past Simple i past Continuous lub w zdaniach tylko z czasem Past Continuous, często spotykamy takie wyrazy jak "when" i "while". 
"when" oznacza "kiedy" i po nim stosujemy czas Past Simple lub Past Continuous.
"while" oznacza "podczas, gdy" i po nim używamy tylko i wyłącznie czasu Past Continuous.
Oba te wyrazy mogą występować zarówno na początku jak i w środku zdania.


I was having dinner when my phone rang.
My phone rang when I was having dinner.
When I was having dinner, my phone rang.

While I was having dinner, my phone rang.
My phone rang while I was having dinner.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz