środa, 21 stycznia 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - czasy terazniejsze


Dwa czasy teraźniejsze i setki kłopotów z ich opanowaniem. Tak tak, wiem co mówię. Ale nie da się porozumieć w języku angielskim nie znając tych dwóch czasów. Present Simple i Present Continuous to dwa najczęściej używane czasy w języku angielskim. To też pierwsze czasy, które poznaje się zaczynając przygodę z angielskim.

Kiedy stosujemy czas Present Simple?
1. permament situations     czynność trwała
               She works at schools. Ona pracuje w szkole.
               Linda lives in Warsaw, but her parents live in Gdańsk. Linda mieszka w Warszawa, ale jej rodzice w Gdańsku.

2. action in the present taking place once, never or several times     
zdarzenia cykliczne 
               I go swimming every Friday after school.
Ja chodzę pływać w każdy piątek po szkole.                
               She buys a newspaper every day. Ona kupuje gazetę każdego dnia.

3. facts (something is generally known to be true)     
fakty naukowe
               The sun rises in the east. Słońce wschodzi na wschodzie.               
               It snows in winter. Pada śnieg zimą.

4. action set by a time table or schedule     czynności wynikające z 
rozkładów jazdy, programów
               The plane flies to London every Monday. Samolot do Londynu odlatuje w każdy poniedziałek.               
               The lessons starts at 8 o'clock. Lekcje zaczynają się o ósmej.

5. states, possession, senses, emotions and mental activity     stany, posiadanie, zmysły, uczucia, emocje i postrzeganie umysłowe

               I don't like big cities. Nie lubię dużych miast.               
               Filip wants a new car. Filip chce nowy samochód.

6. instructions     
instrukcje
               Open your books at page 65. Otwórzcie książki na stronie 65.               
               Sit down, please. Usiądźcie, proszę.

Skoro już wiemy w jakich sytuacjach wykorzystujemy Present Simple to przypomnijmy sobie budowę zdania.

zdanie twierdzące

podmiot  +  czasownik  +  dopełnienie

My sister  lives  in Warsaw.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dopisujemy końcówkę "s" lub "es".
np: I swim - he swims, you buy - she buys   etc. Oczywiście istnieją reguły dodawania końcówki. Oto one (w skrócie):
1. czasowniki zakończone na "s", "ch", "sh", "o", "z", "x" --> zawsze dodajemy "es" eg. watch - watches
2. czasowniki zakończone na "y" po spółgłosce --> usuwamy "y" i dodajemy "es" eg. cry - cries; go - goes

zdanie pytające

(słowo pytające)  +  operator  +  podmiot  +  czasownik  +  dopełnienie
 
Where  does  your sister  live ?

(słowo pytające) - "when" - kiedy, "where" -  gdzie, "what time" - o której godzinie, "why" - dlaczego, "what" - co jak
Jeśli pytanie rozpoczyna się właśnie od takiego słówka, to nie mamy innego wyjścia jak konkretnie odpowiedzieć - kiedy gdzie i jak

operator - do/does - przy pytaniu rozpoczynającym się od operatora (po polsku Czy... ?) odpowiadamy krótko: tak lub nie. 
Yes, zaimek osobowy  +  operator.
No, zaimek osobowy  +  operator  +  not.
Zarówno przy odpowiedzi na "tak i na "nie" zaimek osobowy (I, you, he, she, it, we, they) i operator musi dokładnie odpowiadać podmiotowi.

czasownik - zawsze w formie podstawowej, bez żadnych końcówek
  
zdanie przeczące

podmiot  +  operator  +  not   +  czasownik  +  dopełnienie

My sister  does  not  live  in Cracow.

operator  +  not czyli "do not" i "does not" możemy skracać "don't" i "doesn't"
czasownik - zawsze w formie podstawowej, bez żadnych końcówek


Przysłówki częstotliwości

always
often
usually
sometimes
seldom
hardly ever
never
 

Powyższe przysłówki częstotliwości pojawiają się zawsze przed czasownikiem.

UWAGA! na czasownik "to be"!
W zdaniach z czasownikiem "to be" przysłówki częstotliwości będą się pojawiać ZA tym czasownikiem. 
eg. He is always late.

every Monday, ...
on Mondays, ...
at the weekends
once a week
twice a week
every dayZazwyczaj na końcu zdania lub części zdania, której dotyczą. 

Kiedy stosujemy czas Present Continuous (progressive)?
1. actions taking place at the moment of speaking (now)     
czynności wykonywane w danym momencie
               I am learning English at the moment. Uczę się teraz angielskiego. (W tym momencie się uczę. Nie robię nic innego, tylko uczę się angielskiego.)
               It is raining now! The sun isn't shining. Pada deszcz! Słońce nie świeci.

2. things that are happening around now, but not ecaxtly at the time of speaking     czynności, które mają miejsce obecnie, niekoniecznie w chwili mówienia
               
               I'm reading an interesting book. I will lend you when I've finish it. Czytam interesującą książkę. Pożyczę Ci kiedy skończę. (Nie czytam tej książki w momencie mówienia. Zaczęłam ją czytać ale nie skończyłam, jestem w trakcie czytania.)
               Kate wants to work in Spain, so she is learning Spanish. Kasia chce pracować w Hiszpanii, więc uczy się hiszpańskiego. (Kasia uczy się hiszpańskiego, co nie oznacza, że dokładnie w tym momencie to robi.)

3. actions taking place only for a limited period of time     
sytuacje tymczasowe 
               This weekend I am working at home. W ten weekend pracuję w domu. (Sytuacja wyjątkowa, tym czasowa. Zawsze pracuję w biurze, ale w ten weekend w domu.)
               I always drink some tea in the morming but today I'm drinking some juice. Ja zawsze rano piję herbatę ale dziś piję sok. (Sytuacja wyjątkowa. Moim zwyczajem jest pić herbatę rano ale dziś piję sok. Jutro wrócę do moich nawyków i będę piła herbatę.)

4. development, changing situations     
sytuacje zmieniające się
               The population of the world is rising very fast. Liczba mieszkańców na świecie rośnie bardzo szybko. (Liczba ta nie jest stała i ulega zmianom.)
               It is getting dark. Let's go home. Ściemnia się. Chodźmy do domu. (Robi się coraz ciemniej i ciemniej. Widoczny postęp.)

5. arrangements for the near future     
zaplanowana przyszłość

Ten temat zostanie poruszony przy okazji omawiania wyrażeń opisujących przyszłość.


zdanie twierdzące

podmiot  +  to be  +  czasownik-ing  +  dopełnienie
  
Your brother  is  writing  an e-mail.

to be - czasownik ten, zwany także czasownikiem pomocniczym, należy odmienić przez osoby. 

czasownik-ing podobnie, jak przy dodawaniu końcówki "s" w czasie Present Simple, tak i tutaj mamy ustalone reguły. Jak dodajemy końcówkę "ing" do czasownika: 
1. czasowniki zakończone na "e" po spółgłosce --> usuwamy literkę "e" i dodajemy końcówkę "ing" eg. come - coming, write - writing
2. czasowniki jednosylabowe --> podwajamy ostatnią literkę i dodajemy "ing" eg. get - getting, sit - sitting
3. czasowniki zakończona na "l" --> podwajamy literkę i dodajemy kończówkę, np. travel - travelling
4. czasownik lie - lying

zdanie pytające

(słowo pytające)  +  to be  +  podmiot  +  czasownik-ing  +  dopełnienie
  
What  is  your brother  writing ?

(słowo pytające) - "when" - kiedy, "where" -  gdzie, "what time" - o której godzinie, "why" - dlaczego, "what" - co jak
Jeśli pytanie rozpoczyna się właśnie od takiego słówka, to nie mamy innego wyjścia jak konkretnie odpowiedzieć - kiedy gdzie i jak.
to be przy pytaniu rozpoczynającym się od odmienionego przez osoby "to be" (po polsku Czy... ?) odpowiadamy krótko: tak lub nie. 
Yes, zaimek osobowy  +  to be.
No, zaimek osobowy  +  to be  +  not.
Zarówno przy odpowiedzi na "tak i na "nie" zaimek osobowy (I, you, he, she, it, we, they) i operator musi dokładnie odpowiadać podmiotowi.
  
zdanie przeczące

podmiot  +  to be  +  not   +  czasownik-ing  +  dopełnienie

Your brother  is  not  writing  a letter.


to be  +  not czyli "is not" i "are not" możemy skracać "isn't" i "aren't"
UWAGA! Nie skracamy nigdy "am not".

Przysłówki częstotliwości

now
at the moment
this week
today
itp
Zazwyczaj na końcu zdania lub części zdania, której dotyczą. 


> > > Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz o której muszę Wam powiedzieć - to czasowniki statyczne (stative verbs), które nie występują w czasie Present Continuous.
Są to czasowniki wyrażające:
     1. emotions and feelings uczucia i emocje - love, like, dislike, care, hate, want, 
     2. senses zmysły - hear, smell, taste, feel, see
     3. possession stan posiadania - belong, have, own, posses
     4. mental activity postrzeganie umysłowe - believe, think, mean, prefer, realize, understand, remember, forget, notice, recognize

Ale to temat na zupełnie inny wpis ;) 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza