środa, 28 stycznia 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - Past Simple


Tydzień temu omówiliśmy sobie dwa czasy teraźniejsze. Dziś powrócimy do przeszłości i zmierzymy się z czasem Past Simple. Kolejny czas, poznawany podczas nauki języka angielskiego.


Kiedy stosujemy czas Past Simple?
1. action in the past taking place once, never or several times     czynność w przeszłości, która odbyła się raz, nigdy lub kilka razy
               He visited his grandparents yesterday. On odwiedził swoich dziadków wczoraj.
               Amanda was in Warsaw last weekend. Amanda była w ostatni weekend w Warszawie.

2. 
actions in the past taking place one after the other     czynności przeszłe następujące jedna po drugiej 
               I came back home, sat down and ate some ice-cream.
Wróciłam do domu, usiadłam i zjadłam trochę lodów.                
               Susan bought a newspaper and went to work. Susan kupiła gazetę i poszła do pracy.

3. 
action in the past taking place in the middle of another action     czynności przeszłe, które mają miejsce podczas innych czynności
               When I was having lunch, somebody knocked the door. Kiedy jadłam lunch ktoś zapukał do drzwi.
               We were walking when it started raining. Spacerowaliśmy kiedy zaczęło padać. 

Dość charakterystycznym czasownikiem jest "to be" czyli być. Nie sprawia on większych problemów, poza jednym - jego odmianą w czasie przeszłym. Nieco inaczej wyglądają też zdania z użyciem czasownika "to be". Na szaro zaznaczyłam Wam to co tyczy się tego czasownika konstruując zdania. 


Past Simple - "to be"
I was
you were
he was
she was
it was
we were
you were

they were


zdanie twierdzące

podmiot  +  czasownik w II formie  +  dopełnienie

My sister  bought  a magazine.

podmiot  +  was / were  +  dopełnienie

Klara  was  at school two hours ago. 
They  were  at school.

W języku angielskim każdy czasownik ma trzy formy (infinitive, past, past participle). W czasie Past Simple w zadaniach twierdzących stosujemy drugą formę czasownika, czyli formę PAST. Ponadto czasowniki dzielimy na:

  • regularne
  • nieregulane

W przypadku czasowników regularnych drugą i trzecią formę tworzymy przez dodanie końcówki "ed". Przy dodawaniu końcówki należy pamiętać o kilku prostych zasadach:
1. czasowniki zakończone na "e" --> dodajemy tylko końcówkę "d"
2. czasowniki zakończone na "y" po spółgłosce --> usuwamy "y" i dodajemy "es"
3. czasowniki zakończone na pojedyńcze "l" --> podwajamy "l" i dodajemy końcówkę "ed"

W przypadku czasowników nieregularnych należy zapoznać się ze specjalną tabelką. Znaleźć ją można w każdej niemalże książce do nauki języka angielskiego i w słownikach. Za kilka dni ja również Was taką tabelkę udostępnię.

zdanie pytające

(słowo pytające) + did + podmiot czasownik w I formie + dopełnienie

Where  did  your sister  buy  a magazine?


(słowo pytające)  +  was /were  +  podmiot  +  dopełnienie

Where  was  Klara  two hours ago? 
Were  they  at school?

(słowo pytające) - "when" - kiedy, "where" -  gdzie, "what time" - o której godzinie, "why" - dlaczego, "what" - co jak
Jeśli pytanie rozpoczyna się właśnie od takiego słówka, to nie mamy innego wyjścia jak konkretnie odpowiedzieć - kiedy gdzie i jak

operator did - przy pytaniu rozpoczynającym się od operatora (po polsku Czy... ?) odpowiadamy krótko: tak lub nie. 
Yes, zaimek osobowy  +  did. 
No, zaimek osobowy  +  did +  not.
Zarówno przy odpowiedzi na "tak i na "nie" zaimek osobowy (I, you, he, she, it, we, they) i operator musi dokładnie odpowiadać podmiotowi.
Taka sama zasada dotyczy czasownika "to be":
Yes, zaimek osobowy  +  was / were. 
No, zaimek osobowy  +  was / were +  not.
czasownik w I formie - zawsze gdy w zdaniu pojawia się operator (zdania pytające i przeczące) to czasownik powraca do formy podstawowej, czyli pierwszej
  

UWAGA! W zdaniach pytających i przeczących z użyciem czasownika "to be" nie ma operaotra "did".


zdanie przeczące

podmiot  +  did  +  not   +  czasownik w I formie  +  dopełnienie

My sister  did  not  buy  a book.

podmiot  +  was / were  +  not  +  dopełnienie

Klara  wasn't  at school two hours ago. 
They  weren't  at school.

operator  +  not czyli "did not" możemy skracać "didn't".
Podobnie możemy skracać czasownik "to be" w czasie przeszłym: was not = was't, were not = weren'tPrzysłówki częstotliwości

yesterday
2 minutes ago
10 days ago
in 1678
on 1st Dec 1984
last weekend, last Monday

Powyższe przysłówki częstotliwości pojawiają się na końcu zdania.Powracajcie do przeszłości. A w razie jakichkolwiek pytań śmiało piszcie w komentarzach. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz