środa, 14 stycznia 2015

Z cyklu GRAMMATICAL WEDNESDAY: Parts of the speech


Dziś rozpoczynamy cykl wpisów na blogu, w których zapoznam Was (lub Wam przypomnę) nieco o angielskiej gramatyce (English grammar). Mam nadzieję, że tymi wpisami przekonam Was, że angielska gramatyka wcale nie jest taka straszna jak się Wam wydaje. 

A zaczniemy już dziś od części mowy (the parts of the speech) aby ułatwić Wam kolejne tygodnie spędzona z angielską gramatyką. 


VERB (v) - czasownik
a word or phrase that describes an action or state      (słowo lub wyrażenie opisujące co ktoś lub coś robi lub co się z nim dzieje)
przykłady:     go, be, walk, have, grow
They play tennis every Saturday. 

NOUN (n) - rzeczownik
a word that names a person, place or thing     (są to nazwy osób, miejsc lub rzeczy) 
przykłady:     man, house, city, child, computer
My dad always watch TV after work.

ADJECTIVE (adj) - przymiotnik
a word that describes or gives more information about a noun or pronoun     (słowo, które mówią więcej o rzeczownikach lub zaimkach)
przykłady:     red, pretty, plump, big, small
My two dogs are very big


PREPOSITION (prep) - przyimek
a word that shows the relationship of a noun or a pronoun to another word     (słowo obrazujące relacje pomiędzy rzeczownikiem lub zaimkiem z innym słowem; gdzie się coś znajduje, w jakim kierunku się porusza, kiedy się coś wydarzyło)
przykłady:     in, on, next to, from, over
My little cat likes lying on the sofa. 

INTERJECTION (int) - wykrzyknik
a word that express surprise or strong feeling     (słowo wyrażające zaskoczenie lub silne uczucie)
przykłady:     Yes!, Awesome!, Cool!, Great!, Oh!
Wow! That was the best idea.

CONJUNCTION (conj) - spójnik
a word that connects words or groups of words     (słowo łączące słowa lub grupy słów) 
przykłady:     and, but, also, or, because
Paul likes pizza but he doesn't like tomato soup.

PRONOUN (pron) - zaimek
a word used in place of a noun     (słowo zastępujące rzeczownik)
przykłady:     he, me, it, they, mine
This is Sasha. She is very beautiful girl.  

ADVERB (adv) - przysłówek
a word that describes a verb, an adjective or another adverb and tells where, when, how or to what extent     (słowo mówiące gdzie, kiedy, jak, kiedy, jak często dana czynność jest wykonywana) 
przykłady:     slowly, soon, carefully, fast, very
My dog run fast


Do zobaczenia za tydzień w GRAMMATICAL WEDNESDAY!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza