poniedziałek, 9 lutego 2015

ENGLISH IDIOMS - drinkPojedliśmy troszkę to czas co nieco popić. Kolejna odsłona cyklu z angielskimi idiomami, w których jest dużo wody, troszkę herbaty i nieco mleka. D R I N K 

would (not to do) for all the tea in China - za jakąkolwiek cenę; za nic na świecie; za Chiny
          I wouldn't be a teacher for all the tea in China!  
          Nie chciałbym(chciałabym) być nauczycielem za nic na świecie.

the milk of human kindness - zwykła ludzka życzliwość 
          I think the judges sometimes shows the milk of human kindness.  
          Ja myślę, że sędziowie pokazują czasami zwykła ludzką życzliwość.  
          
stew in one's own juice/juices - smażyć się we własnym sosie; pić piwo, którego się nawarzyło
          Kate spent all her money, and now she is stewing in her own juice, she can't go out with her friends.
          Kate wydała wszystkie swoje pieniądze i teraz pije piwo, które sama sobie nawarzyła, nie może wyjść z przyjaciółmi.

small beer - małe piwko; błahostka
          My last English exam was a small beer
          Mój ostatni egzamin z angielskiego to była błahostka.. 

like a bucket of cold water - jak kubeł zimnej wody
          The news hit her like a bucket of cold water.  
          Ta wiadomość podziałała na nią jak kubeł zimnej wody.

pour cold water on something - gasić coś; zniechęcać 
          Why do you always have to pour cold water on his ideas?
          Dlaczego zawsze musisz gasić jego pomysły?  

blood is thicker than water - więzy rodzinne są najsilniejsze; krew nie woda 
          My dad didn't support me in the argument, so I'm not sure about the saying, 'blood is thicker than water'.
          Mój tata nie poparł mnie w kłótni, więc nie jestem taka pewna powiedzenia 'krew nie woda'.   

one's mouth waters - ślinka cieknie 
          When I smell fresh bread, my mouth waters straight away.
          Kiedy czuję zapach świeżego chleba, od razu ślinka mi cieknie.  


Enjoy English idioms!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz