środa, 18 lutego 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - Present Perfect


Mówiliśmy już sobie o teraźniejszości i troszkę o przeszłości to czas na połączenie przeszłości z teraźniejszością i kolejny sposób na poćwiczenie czasowników nieregularnych (lista nadal dostępna >>>TUTAJ<<<). A jednocześnie kolejny czas, poznawany podczas nauki języka angielskiego. Czas jest ten o tyle trudny do nauki dla Polaków, bo nie mamy jego odpowiednika, u nas to po prostu czas przeszły. 

Ja Wam go dziś przedstawię ogólnie, żebyście zobaczyli lub sobie przypomnieli, jak to wygląda i kiedy się stosuje. Za jakiś czas sobie powiemy, że Present Perfect to Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. 
Kiedy stosujemy czas Present Perfect?
1. activities that took place in the past but we don't know when, and are related to the present     czynności, które odbyły się w przeszłości ale nie wiemy kiedy i mają związek z teraźniejszością 
               He has done his homework so he can go to the cinema. On odrobił pracę domową więc może iść do kina.
               Amanda has broken her leg. Now, she can't go out. Amanda złamała nogę. Nie może teraz wychodzić.

2. 
action that is still going on     czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej  
               I have lived here for ten years. 
Mieszkam tu od dziesięciu lat.                
               Susan has worked here since 2005. Susan pracuje tu od 2005 roku.

3. 
action that has taken place once, never or several times before the moment of speaking     czynności i doświadczenia (lub ich brak) przeżyte w nieokreślonym momencie w przeszłości
               I have never ridden an elephant. Ja nigdy nie jeździłam na słoniu.
               We have already seen the film. Widzieliśmy już ten film.
zdanie twierdzące

podmiot  +  have/has  +  czasownik w III formie  +  dopełnienie

My sister  has  bought  a new car.

have - w 1. i 2. os. l.poj oraz w l. mn.
has - w 3. os. l.poj., czyli he, she, it

W języku angielskim każdy czasownik ma trzy formy (infinitive, past, past participle). W czasie Present Perfect w zadaniach twierdzących, pytających i przeczących stosujemy trzecią formę czasownika, czyli formę PAST PARTICIPLE. O czasownikach regularnych i nieregularnych mówiliśmy sobie w poście dotyczącym czasu Past Simple


zdanie pytające

(słowo pytające) + have/has + podmiot czasownik w III formie + dopełnienie?

Has  your sister  ever  ridden  an elephant?


(słowo pytające) - "when" - kiedy, "where" -  gdzie, "what time" - o której godzinie, "why" - dlaczego, "what" - co jak
Jeśli pytanie rozpoczyna się właśnie od takiego słówka, to nie mamy innego wyjścia jak konkretnie odpowiedzieć - kiedy gdzie i jak

have/hasprzy pytaniu rozpoczynającym się od tego słówka odpowiadamy krótko: tak lub nie. 
Yes, zaimek osobowy  +  have/has. 
No, zaimek osobowy  +  have/has+  not.
Zarówno przy odpowiedzi na "tak i na "nie" zaimek osobowy (I, you, he, she, it, we, they) i operator musi dokładnie odpowiadać podmiotowi.


zdanie przeczące

podmiot  +  have/has  +  not   +  czasownik w III formie  +  dopełnienie

My sister  has  not  lived  here since last summer.

have/has + not czyli "have not", "has not" możemy skracać "haven't", "hasn't".Przysłówki częstotliwości

Przysłówków częstotliwości w tym czasie jest troszkę. Nie chcę Was zrażać do czasu, którego i tak nikt nie lubi, więc zostawimy to sobie na kolejny post. Niektóre z nich się już pojawiały w zdaniach powyżej, są pomalowane na szaro


Miksujcie przeszłość z teraźniejszością. A w razie jakichkolwiek pytań śmiało piszcie w komentarzach. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz