poniedziałek, 23 lutego 2015

ENGLISH IDIOMS - verbs associated with food


Po weekendzie na offline powróciłam do żywych i już biorę się za pisanie dla Was kolejnego posta związanego z jedzeniem. Dziś będzie znów bardzo czasownikowo, przedstawię Wam czasowniki (tak, tak, wiem - znowu czasowniki), które w większy lub mniejszy sposób związane są z jedzeniem, zarówno z jego przygotowywaniem jak i spożywaniem. V E R B S   A S S O C I A T E D   W I T H   F O O D  

go off the boil - przestać interesować się czymś; stracić rozpęd; stać się mniej ważnym
          After winning their first two matches this season, the French team seem to have gone off the boil.  
          Po wygraniu dwóch pierwszych meczy w tym sezonie, francuska drużyna traci rozpęd. 

eat somebody for breakfast - pożreć kogoś żywcem; być na kogoś złym lub pokonać kogoś w walce
          My boss would eat me for breakfast if I asked for more money.   
          Mój szef pożarłby mnie żywcem gdybym poprosił o więcej pieniędzy.
          
burn one's bridges (boats) - spalić za sobą mosty 
          She did not want to burn her boats by asking for a divorce, so she suggested a trial separation instead. 
          Ona nie chciała palić za sobą mostów więc zasugerowała w zamian próbną separację.  

burn the midnight oil - ślęczeć po nocach 
          He'd had to work hard at it, so he'd burnt the midnight oil.   
          On musiał ciężko pracować więc ślęczał po nocach. 

chop and change - być zmiennym; często zmieniać opinie 
          After six months of chopping and changing, we've decided to go back to our old system. 
          Po sześciu miesiącach zmian, my zdecydowalismy o powrocie na starego systemu.    

chief cook and bottle washer - kierownik; osoba kierująca czymś 
          Dad's working far away and I'm chief and bottle washer
          Tata pracuje daleko więc ja jestem kierownikiem. 

a dog's dinner - chaos; sfuszerowana robota; lipa, szajs, dziadostwo
          They made a real dog's dinner of that job.
          Oni naprawdę zrobili fuszerkę. 

drive somebody to drink - doprowadzać kogoś do alkoholizmu
          I just couldn't live with someone like Malcolm. It would drive me to drink.
          Ja nie mogłam już dłużej żyć z kimś takim jak Malcolm. To doprowadziłoby mnie do alkoholizmu. 

eat humble pie - pokornie przyznawać się do popełnionego błędu
          The producers of the advert has to eat humble pie and apologize for misrepresenting the facts.
          Producent reklamy musiał przyznać się do popełnionego błędu i przeprosić za przinaczanie faktów.  

keep one's eyes peeled - mieć oczy szeroko otwarte
          You got to keep your eyes peeled and look where you're going.
          Musisz mieć oczy szeroko otwarte i patrzeć dokąd idziesz. 

slice of the cake - udział w korzyściach
          The government has less money to spend on education this year, so primary schools will get a smaller slice of the cake than last year. 
          Rząd ma mniej pieniędzy do wydania na edukację w tym roku, więc udział szkół podstawowych w korzyściach będzie mniejszy niż w zeszłym roku.  


Enjoy English idioms!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza