poniedziałek, 2 lutego 2015

ENGLISH IDIOMS - sweetKolejna odsłona cyklu z angielskimi idiomami. Dziś będzie bardzo słodko. Ciasta, ciasteczka i inne słodkie rzeczy w angielskich idiomach.  S W E E T

a piece of cake - łatwizna; bułka z masłem
          This English exam was a piece of cake
          Egzamin z angielskiego to była bułka z masłem.

home, sweet home - ognisko domowe; nie ma jak w domu; wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
          Home, sweet home, she said, after a long journey. 
          Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej, powiedziała po długiej podróży. 
          
sweet nothings - miłosne szczebiotanie; rozmowa o niczym; czułe słówka
          The couple, sitting on the bench, are whispering sweet nothings to each other.
          Para siedząca na ławce szepcze sobie czułe słówka.

sell like hot cakes - sprzedawać jak gorące bułeczki; towar cieszący się powodzeniem
          These books sell like hot cakes. I can't buy them anywhere.
          Te książki sprzedają się jak gorące bułeczki. Nie mogę ich nigdzie kupić. 

as easy as pie - łatwizna, coś prostego; bułka z masłem; śpiewająco
          English idioms are as easy as pie, aren't they? 
          Angielskie idiomy są proste, nieprawdaż?

be sweet on somebody - być atrakcyjnym dla kogoś
          She's still sweet on him after all this time.
          Ona nadal jest atrakcyjna dla niego po tak długim czasie.  

land of milk and honey - kraina mlekiem i miodem płynąca
          Many Mexicans regard the USA as a land of milk and honey.
          Wielu meksykanów traktuje Stany Zjednoczone jako krainę mlekiem i miodem płynącą.   


Enjoy English idioms!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz