sobota, 14 lutego 2015

Saint Valentine's Day

14 luty - to data, którą każdy zna... w tym dniu ulice pełne są czerwieni związanej z okazywaniem uczuć najbliższej osobie. To Walentynki. Ale kto z nas zna Świętego Walentego, biskupa i męczennika. Bardzo mało osób wie, dlaczego akurat 14 lutego zakochani obchodzą swoje święto. Ty wiesz? 

O Świętym Walentym nie wiadomo wiele. Żył w III wieku, był biskupem Terni (koło Rzymu) oraz poniósł śmierć męczeńską. Już za życia zajął się popieraniem zakochanych występując tym samym przeciwko edyktowi cesarza zakazującemu zawierania małżeństw. Ignorując zakaz cesarza potajemnie udzielał sakramentu małżeństwa młodym zakochanym parom. Został stracony 14 lutego 268-269 roku w Rzymie. www.ikony.czest.pl
Inna historia mówi o Walentym jako o opiekunie chorych na padaczkę. Jako biskup Terni został obdarzony niezwykłą mocą uzdrawiania. Gdy wieść ta dotarła do filozofa Kratona, którego syn był chory na padaczkę. Walenty zgodził się pomóc chłopakowi pod warunkiem nawrócenia Kratona. Filozof wraz z rodziną i bliskimi ochrzcił się, przekonany cudem uzdrowienia syna. Jednak senat rzymski niechętnie przyjął ten fakt i uznał Walentego za osobę niebezpieczną, został aresztowany i skazany na śmierć. 

Kult Świętego Walentego rozwijał się bardzo szybko. Już w IV wieku papież Juliusz I kazał wznieść bazylikę na miejscu śmierci biskupa. Do Polski sława Świętego Walentego dotarła dopiero w XV wieku. 

Tyle historii, czas na teraźniejszość. 

WALENTYNKI - coroczne święto zakochanych obchodzone 14 lutego, dzień patrona wszystkich zakochanych oraz chorych na padaczkę. W ostatnich latach święto się skomercjalizowało i tego dnia króluje czerwień oraz serduszka. Zwyczajem jest wysyłanie liścików miłosnych z wyznaniem miłości, często pisane wierszem. 

Jeśli jeszcze nie zrobiliście karteczki walentynkowej dla swoje ukochanej bądź ukochanego to nie macie dużo czasu. 

The best and most beautiful things in the world can’t be seen or even touched – they must be felt with the heart. As my love for you… 
Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można ujrzeć czy nawet dotknąć – muszą one zostać poczute sercem. Tak jak moja miłość do Ciebie…

I want to wake up to see you by my side, and I want to feel you, next to me, before I go to sleep. I want to share every moment with you. I love you.
Chcę się budzić widząc Ciebie u swego boku, i chcę Cię czuć obok siebie, kiedy zasypiam. Chcę dzielić każdy moment z Tobą. Kocham Cię.

Roses are red, violets are blue,
I made this card just for you.
It’s not the neatest, it wouldn’t pass a test,
But it’s made with love – that makes it the best.

Róże są czerwone, fiołki niebieskie,
Tę kartkę zrobiłem specjalnie dla Ciebie.
Nie jest najładniejsza, nie zdałaby testu,
Ale jest zrobiona z miłością – to czyni ją najlepszą.

If I could make days last forever,
If words could make wishes come true,
I’d save every day like a treasure and then
Again I would spend them with you.

Gdybym mógł sprawić aby dni trwały wiecznie,
Gdyby słowa mogły spełniać życzenia,
Zachowałbym każdy dzień jak skarb i wtedy
Jeszcze raz spędził je razem z Tobą.


Jeszcze kilka ciekawych idiomów i powiedzeń związanych z Walentynkami i z miłością:

at first sight   od pierwszego wejrzenia
It was the proverbial love at first sight.   To była przysłowiowa miłość od pierwszego wejrzenia.

have a crush on somebody   zadurzyć się w kimś
I had such a crush on him in high school.   Byłam w nim taka zadurzona w liceum.

to fall head over heels in love with somebody   zakochać się w kimś po uszy
I fell head over heels in love with Mike on our first date.   Zakochałam się w Mike'u po uszy na naszej pierwszej randce.

think the world of someone   darzyć kogoś wielki uznaniem, bezwarunkową miłością
John is a lucky guy. He has a girlfriend who thinks the world of him.   John jest szczęściarzem. Ma bezgranicznie zakochaną w nim dziewczynę.

be an item   być parą
I had no idea those two were an item, did you?   Nie miałam pojęcia, że tych dwoje jest parą, a Ty?

blind date   randka w ciemno
My best friend has fixed me up on a blind date with her brother tomorrow night.   Moja najlepsza przyjaciółka zorganizowała mi randkę w ciemno ze swoim bratem jutro wieczorem.

blind love   ślepa miłość
He looked up to her with devotion and blind love.   Popatrzyła na nią z oddaniem i ślepą miłością. 

blow somebody a kiss   przesłać komuś buziaka
He blew me a kiss.   On przesłał mi buziaka.


There are plenty more fish in the sea. - Takich jak on/ona jest mnóstwo.

Beauty is in the eye of the beholder. - Nie ładne to, co ładne, ale co się komu podoba. 


Na koniec, moi drodzy, mam dla Was kilka bardzo romantycznych piosenek na wieczór ;) Wybrałam te klipy z youtube, na których możecie śledzić również słowa...


Julio Iglesias ~ When I need you
Kelly Chen ~ LoveRod Stewart ~ Have I told you lately that I love you Paul Young ~ Everytime you go away
Miłego wieczoru życzę Wam wszystkim.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz