poniedziałek, 27 kwietnia 2015

ENGLISH IDIOMS - red - part 1Przyszła pora na kolor czerwony. Idiomów z kolorem czerwony jest całkiem sporo, jednak ja przybliżę Wam tylko te najbardziej popularne i ciekawe. Podzielimy je sobie na dwie części, dziś pierwsza. 
red cent - dosłownie: moneta jednocentowa (w USA) 
not one red cent - ani złamanego grosza

     I did all that work for them and they didn't pay me a red cent.
     Zrobiłam całą tą pracę dla nich a oni nie zapłacili mi złamanego grosza. 

not to have a red cent - nie mieć złamanego grosza; nie mieć grosza przy duszy


red carpet - ceremonialne traktowanie dostojnego gościa
to give somebody the red carpet treatment - potraktować kogoś z honorami

     She was given the red carpet treatment in Japan where her books are extremely popular.     Ona była traktowana z honorami w Japonii, gdzie jej książki są niezwykle popularne.

to roll out the red carpet for somebody - gorąco kogoś przywitać

     This city has rolled out the red carpet for women's fashion buyers and the media.
     Miasto gorąco wita kupujących modę damską i media.

red tape - biurokracja 

     My passport application has been held up by red tape.
     Moje podanie o paszport zostało wstrzymane z powodu biurokracji.


to see red - wściec się 

     When he laughed in my face, I just saw red.
     Kiedy on zaśmiał mi się prosto w twarz, wściekłam się.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz