środa, 29 kwietnia 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - noun formation czyli rzeczowniki tworzone z innych slów


Rzeczowniki można utworzyć z innych części mowy przez dodanie odpowiedniej końcówki lub niewielką zmianę pisowni. Przedstawię Wam dziś najczęściej spotykane sposoby tworzenia rzeczowników z innych słów. Czasami będzie to tylko dodanie odpowiedniej końcówki, a czasami zmieni się także nieco pisownia rzeczownika.  

1. rzeczowniki tworzone z czasowników

czasownik + er --> oznacza ludzi lub urządzenia wykonujące daną czynność, często zawody, hobbystów, sportowców
      teach (uczyć) - teacher (nauczyciel)
      play (grać) - player (gracz)

Gdy czasownik zakończony jest na "e" to dodajemy tylko "r"
      compose (komponować) - composer (kompozytor)

Istnieje grupa czasowników do których dodajemy końcówkę "or" zamiast "er"
      detect (wykrywać) - detector (wykrywacz)

UWAGA! Słówko "cooker", które zostało utworzone od czasownika "cook" nie oznacza zawodu.
      cook (gotować) - cook (kucharz) - cooker (kuchenka)

czasownik + ing --> oznacza wykonywaną czynność
      cook (gotować) - cooking (gotowanie)
      play (grać) - playing (granie)

czasownik + ance/ence/ancy/ency --> oznacza czynność, stan lub cechę
      continue (kontynuować) - continuance (kontynuacja)

czasownik + ion --> oznacza czynność, proces
      react (reagować) - reaction (reakcja)
      inspect (przeprowadzać inspekcję) - inspection (inspekcja)

ZASADY PISOWNI
- jeśli rzeczownik jednosylabowy jest zakończony na pojedynczą spółgłoskę poprzedzoną pojedynczą samogłoską, ostatnia literka ulega podwojeniu
      swim (pływać) - swimmer (pływak) - swimming (pływanie)

- jeśli rzeczownik dwu lub więcejsylabowy zakończony jest pojedynczą spółgłoskę poprzedzoną pojedynczą samogłoską i jeśli akcent pada na ostatnią sylabę, to ostatnia literka ulega podwojeniu 
      admit (wpuścić) - admittance (wejście)

WYJĄTEK! Gdy rzeczownik zakończony jest na "y" poprzedzone samogłoską. 
      play (grać) - player (gracz)

- jeśli rzeczownik zakończony jest na "e" to znika ono przy dodawaniu końcówki "ation", "ion", "ance/ence", "ing"
      dive (nurkować) - diving (nurkowanie)

- nieregularne zmiany: t->ss lub be -> pt
      admit (przyznawać) - admission (przyznanie)
      describe (opisywać) - description (opis)


2. rzeczowniki tworzone z innych rzeczowników

rzeczownik + hood --> oznacza grupę ludzi, cechę, charakter czegoś

      mother (matka) - motherhood (macierzyństwo)
      child (dziecko) - childhood (dzieciństwo)

rzeczownik + ship --> oznacza stan, pozycję społeczną lub urząd

      friend (przyjaciel) - friendship (przyjaźń)
      partner (partner) - partnership (partnerstwo)

rzeczownik + dom --> oznacza status, stan, zakres

      king (król) - kingdom (królestwo)

rzeczownik + ist --> oznacza osobę, która wykonuje daną czynność lub specjalizuje się w danej dziedzinie

      piano (pianino) - pianist (pianista)


3. rzeczowniki tworzone z przymiotników
  
przymiotnik + ness --> rzeczownik abstrakcyjny 

      happy (szczęśliwy) - happiness (szczęście)

przymiotnik + ist --> oznacza wyznawcę jakiś poglądów

      ideal (idealny) - idealist (idealista)

przymiotnik + ism --> oznacza nazwę teorii, idei lub poglądu

      ideal (idealny) - idealism (idealizm)

przymiotnik + dom --> oznacza stan

      free (wolny) - freedom (wolność)

ZASADY PISOWNI
- większość rzeczowników zakończonych na spółgłoskę i "t" gubi "t" przy dodawaniu końcówki "ence/ance"

      different (różny) - difference (różnica)

- jeśli przymiotnik zakończony jest na "y" po spółgłosce, przechodzi ono w "i"

      happy (szczęśliwy) - happiness (szczęście)Tak jak wspominałam to tylko te najbardziej popularne i najczęściej spotykane. Znacie jeszcze jakieś inne zasady? Jeśli tak to podzielcie się nimi. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza