poniedziałek, 13 kwietnia 2015

ENGLISH IDIOMS - yellowWiosna wiosna... Jest pięknie, prawda? W dzisiejszym poście będzie bardzo żółto. Kolor radosny, wiosenny. 
yellow-belly - tchórz, cykor 

          
You're a yellow-belly, too frightened to stand up for what you believe in!
          Jesteś tchórzem, zbyt przerażony, żeby walczyć o to w co wierzysz!

Od powyższego rzeczownika pochodzi przymiotnik - yellow-bellied - tchórzliwy.to have a yellow streak - tchórzyć; mieć pietra; bać się 

          He has a yellow streak about swimming, but he doesn't want to admit it.     
          On boi się pływania, ale nie chce przyznać się do tego. yellow journalism - sensacyjne dziennikarstwo brukowe

          
This is one of the worst cases of yellow journalism I've ever seen.
          To jest jeden w najgorszych przypadków sensacyjnego dziennikarstwa jaki ostatnio widziałam. 

Synonimem yellow journalism jest yellow press


2 komentarze:

  1. Genial and interesting Yellow page on this blog. Yellow in positive meaning :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. I forgot about YELLOW PAGE... idiom with YELLOW in positive meaning... :) Thank you Albin!

      Usuń