wtorek, 11 sierpnia 2015

ENGLISH IDIOMS - feetWypocony i to dosłownie post. Pogoda nie sprzyja siedzeniu przy komputerze to raz, a dwa internet za mną nie chodzi, jeszcze. :) Kontynuujemy przygodę z idiomami i dziś bierzemy się za idiomy ze słówkiem FEET czyli stopy. A pamiętacie jaka jest liczba pojedyncza? Jest to jeden z niewielu rzeczowników, które tworzą liczbę mnogą w sposób nieregularny. To FOOT oczywiści. :) 

Miłej lektury. :)    

to get back on someone's feet - stanąć na nogi, wyzdrowieć
[standing up again after a fall; recovered from an illness and out of one's sickbed]

     It took me a while to get back on my feet after the operation.    
     Zajęło mi trochę czas, zanim stanąłem na nogi po operacji.    to get (have) cold feet - zacząć się wahać, denerwować, obawiać; stracić pewność siebie (przed czymś ryzykownym lub trudnym) 
[to suddenly become too frightened to do something you had planned to do, especially something important like getting married]

     We are getting married next Saturday - that's if Mark doesn't get cold feet
     W przyszłą sobotę bierzemy ślub - jeśli Marek nie zacznie się wahać.   to knock someone off someone's feet - zwalić kogoś z nóg
[to cause someone great pleasure or surprise]

     The honest truth knocked him right off his feet.
     Szczera prawda zwaliła go z nóg.


to land on someone's feet - spaść na cztery łapy; wyjść bez szwanku    
[to be lucky or successful after you have been in a difficult situation]

     No matter what kind of trouble he manages to get himself into, he always lands on his feet in the end. 
     Nie ważne, w jakie kłopoty się wpakuje, zawsze w końcu spada na cztery łapy.   to rush off someone's feet - dwoić się i troić aby móc nadążyć
[to cause someone to be very busy; to have to work very hard or very fast]

     I've been rushed off my feet all morning.
     Byłem bardzo zajęty cały poranek. to think on someone's feet - podjąć natychmiastową decyzję
[to think and react quickly, especially in a situation where things are happening very fast]

     I found it on an Internet auction three minutes before it was to end so I had to think on my feet. 
     Znalazłam to na aukcji internetowej trzy minuty przed jej zakończeniem, więc musiałam podjąć natychmiastową decyzję. to be six feet under - być martwym
[to be dead]

     The family's waiting till she's six feet under, then they will get her money.   
     Rodzina czeka, aż ona umrze, a potem dostaną jej pieniądze. 


Który idiom podoba się Wam najbardziej? A może znacie jeszcze jakieś inne? Jakie?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz