środa, 19 sierpnia 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - may, might, could


Czas na kolejną porcję czasowników modalnych z krótkim wyjaśnieniem kiedy i jak je stosować. Dziś powiemy sobie o MAY, MIGHT oraz COULD. Czasownik COULD powinien być Wam już znany z poprzedniego wpisu. Jednak tam stosowaliśmy go w innym znaczeniu. W tym wpisie zajmiemy się czasownikami modalnymi wyrażającymi przypuszczenia i prawdopodobieństwa. WYRAŻANIE PRZYPUSZCZENIA I PRAWDOPODOBIEŃSTWA
may     might     could     


Wszystkie trzy czasowniki modalne wyrażają przypuszczenia i prawdopodobieństwa. Jednak, tak jak w języku polskim coś może być bardzo prawdopodobne bądź mało prawdopodobne. Ciężko narzucić tu jakieś sztywne zasady, wszystko zależy od sytuacji i kontaktu zdania. 
Jednak, żeby Wam nieco ułatwić powyższe czasowniki można uszeregować w następujący sposób:

COULD - wyraża umiarkowane prawdopodobieństwo
     I could buy these trainers.     Mogłabym kupić te tenisówki (ale nie jestem zdecydowana)

MAY - używamy w znaczeniu: być może coś ma/będzie miało miejsce
     It may rain tomorrow.     Być może jutro będzie padać.

MIGHT - używamy w znaczeniu: coś mogłoby mieć miejsce
     She might still be in this office.     Ona może być ciągle w tym biurze. (jednak istnieje małe prawdopodobieństwo, że tam jest)
FORMA SKRÓCONA

Tak jak każde czasowniki modalne, tak i MAY, MIGHT i COULD tworzą formy przeczące poprzez dodanie NOT

might - might not lub mightn't (forma skrócona jest rzadko spotykana)
may - may not
could - could not lub couldn't (forma skrócona jest dość często spotykana)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz