środa, 5 sierpnia 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - modal verbs - can, could, be able to


Pamiętacie jeszcze wpis o czasownikach modalnych? Jeśli nie to przypominam - czasowniki modalne. Lubię te czasowniki bo dają wiele możliwości, chociaż trzeba wiedzieć jak i kiedy można je zastosować. W najbliższych postach postaram się Wam to przybliżyć. 
WYRAŻANIE MOŻLIWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
can     could     be able to

Trzy czasowniki. Generalnie znaczą to samo, jednak nie możemy zastosować ich w takich samych sytuacjach. 
Podstawowym czasownikiem, gdy chcemy wyrazić naszą możliwość bądź też umiejętność (lub jej brak) jest czasownik modalny CAN. Czasownik COULD będziemy stosować w przeszłości, natomiast wyrażenie BE ABLE TO wtedy, gdy nie możemy zastosować ani CAN ani COULD
BE ABLE TO to tak nie do końca czasownik modalny a raczej pewne wyrażenie. Dlaczego? Dlatego, że możemy go użyć po innym czasowniku modalnym albo zastosować go w formie gerund'u, czyli z końcówką -ing).

I can swim. Potrafię pływać. (wyrażamy swoją umiejętność) 

I could swim when I was only seven. Potrafiłem pływać, kiedy miałem tylko siedem lat. (takie mieliśmy zdolności w wieku siedmiu lat)

He should be able to swim. Powinien umieć pływać. (po czasowniku modalnym nie może pojawić się inny czasownik modalny, dlatego stosujemy wyrażenie BE ABLE TO)

Czasowników modalnych CAN i COULD używany z czasownikami określającymi wyrażenie zmysłowe: see, hear, remember, feel, smell, understand, imagine, taste, recignise. 

Kiedy jeszcze możemy zastosować BE ABLE TO?
1. po czasowniku modalnym (patrzy przykład wyżej)

2. w czasach innych niż Present Simple, Past Simple
          I have never been able to learn Chinese. Nigdy nie mogłam nauczyć się chińskiego.

3. w konstrukcjach wymagających użycia bezokoliczniku lub formy gerund (-ing)
          It is very nice to be able to meet your girlfriend. Miło mi, że mogę poznać Twoją dziewczynę.
          He was greatful for being able to be with us. Była wdzięczna, że mogła być z nami. 

4. gdy opisujemy, co dana osoba mogła (lub nie mogła) zrobić w danej sytuacji w przeszłości (możemy użyć także COULD)
          I can speak English but I wasn't able to utter a word during my exam. Mówię po angielsku, ale nie mogłam wydobyć ani słowa na egzaminie.

PYTANIA I PRZECZENIA
CAN oraz COULD tworzą pytania poprzez inwersję, czyli przestawny szyk zdania. Zamieniamy miejscami ten czasownik z podmiotem i gotowe.
          I can swim. - Can you swim?
          He could read when he was six. - Could he read when he was six?

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie NOT do czasownika.
          I can ride a bike. - I can't ride a bike.
          He could swim. - He couldn't swim.

Ważne też jest to, że zarówno CAN jak i COULD mają taką samą formę w obu liczbach i we wszystkich osobach. Trzecia osoba liczby pojedynczej nie sprawia psikusów. 

Tworząc pytania i przeczenia z wyrażeniem BE ABLE TO należy zachować większą ostrożność. Dlaczego? Po pierwsze czasownik BE należy odmienić w odpowiednim czasie. 
          I was able to do it. Byłam w stanie tego zrobić.
          I will be able to help you. Będę w stanie Ci pomóc. 

Po drugie, tworząc przeczenia nie możemy ot tak postawić słówka NOT gdzie chcemy, a w odpowiednim miejscu. W którym? Ano w tym samym, gdzie byśmy tworzyli przeczenie w danym czasie.
          I wasn't able to do it.
          I will not (won't) be able to help you.

Po trzecie. Pytania tworzymy w taki sam sposób, jak każde inne pytanie w danym czasie. 
          Were you able to do it?
          Will you be able to help me?
           
Trudne? Łatwe? Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie śmiało. Możecie wysłać maila (english-with-ann@wp.pl) lub pozostawić komentarz. 
W najbliższych dniach postaram się dostarczyć Wam też jakieś ćwiczenia.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz