wtorek, 17 marca 2015

ENGLISH IDIOMS - greenKolejna odsłona angielskich idiomów przed nami. Tym razem wyjątkowo we wtorek. Będzie kolorowo, tzn, że w każdym przedstawionym przeze mnie idiomie będzie kolor, czerwony, niebieski, zielony itd. Zaczniemy od koloru zielonego ze względu na Dzień Świętego Patryka. Gotowi?

be green - naiwny, niedoświadczony

          When she joined this company she was green, but she has learnt a lot since then.     
          Kiedy ona dołączyła do firmy była niedoświadczona ale nauczyła się wiele od tego czasu.


give somebody / get the green light - dać komuś / dostać zielone światło; pozwolenie na coś

          They have just been given the green light to build three new supermarkets in our town.     
          Oni własnie otrzymali zielone światło na budowę trzech nowych supermarketów w naszym mieście. be green with envy - pozielenieć z zazdrości

          Jane is going off to Italy for two months and we are green with envy.     
          Jane jedzie do Włoch na dwa miesiące a my zieleniejemy z zazdrości.

have green fingers (GB) / have a green thumb (US) - mieć smykałkę do roślin

          My mum has green fingers. The garden always looks great.     
          Moja mama ma smykałkę do roślin. Ogród zawsze wygląda świetnie. 


green belt - pas zieleni

          Around the city are large areas of green belt land. 
          Dookoła miasta są ogromne tereny pasów zieleni. 
Jesteście zieloni? Brak komentarzy:

Prześlij komentarz