środa, 11 marca 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - countable nouns


Rzeczowniki dzielą się w języku angielskim na policzalne i niepoliczalne, o czym wspominaliśmy sobie tydzień temu. Dziś przybliżymy sobie rzeczowniki policzalne oraz liczbę mnogą tych rzeczowników. Za tydzień natomiast rzeczowniki niepoliczalne, które potrafią sprawić kłopot.  


RZECZOWNIKI POLICZALNE 
(COUNTABLE NOUNS)

Większość rzeczowników to rzeczowniki policzalne a gramatyka z nimi związana jest podobna jak ta w języku polskim czyli mają liczbę pojedynczą i liczbę mnogą. 

          cat - cats     kot                    apple - apples     jabłko

W liczbie pojedynczej przed rzeczownikami używamy przedimka nieokreślonego a/an lub określonego the:
          a cat                    an apple                    the boy

Więcej o przedimkach opowiem Wam za kilka tygodni. 

LICZBA MNOGA 
(PLURAL)

Wyróżniamy rzeczowniki tworzące liczbę mnogą w sposób regularny oraz nieregularny. 


RZECZOWNIKI TWORZĄCE LICZBĘ MNOGĄ W SPOSÓB REGULARNY
  • Liczbę mnogą tworzymy zazwyczaj przez dodanie końcówki -s do rzeczownika.

          a book - books                an apple - apples
          a dog - dogs                    a house - houses

Przy niektórych rzeczownikach niezbędne jest dodanie końcówki -es w celu ułatwienia sobie wymowy. Do tej grupy należą rzeczowniki zakończone na:
          -s          a bus - buses    
          -ss          a kiss - kisses         
          -sh          a dash - dashes
          -ch          a watch - watches         
          -x          a fox - foxes        

oraz niektóre rzeczowniki zakończone na -o
          a potato - potatoes                    a tomato - tomatoes         

ale     a radio - radios        
          a kilo - kilos       
          a photo - photos       


  • Odmienną grupą rzeczowników są rzeczowniki zakończone na -y po spółgłosce. W takich przypadkach -y zamieniamy na i oraz dodajemy końcówkę -es.

          a baby - babies                    a lady - ladies         


  • Specyficzną grupą rzeczowników są te zakończone na -f lub -fe. Tworzą one liczbę mnogą poprzez zamianę tej końcówki na ve oraz dodanie s.

          a wolf - wolves                    a wife - wives                    a half - halves     


a wolf, a knife, a wife, a thief, a leaf, a loaf, a self, a calf, a half, a life, an elf

ale    a scarf - scarfs
         a handkerchief - handkerchiefs
RZECZOWNIKI TWORZĄCE LICZBĘ MNOGĄ W SPOSÓB NIEREGULARNY

Do niektórych rzeczowników żadna z powyższych zasad nie ma zastosowania. Są to rzeczowniki, które liczbę mnogą tworzą w sposób nieregularny. A należą do nich:

          a child - children
          a man - men
          a woman - women
          a person - people
          a tooth - teeth
          a foot - feet
          a goose - geese
          a mouse - mice
          an ox - oxen

Są też takie rzeczowniki, których liczba mnoga nie różni się niczym od liczny pojedynczej:
          a sheep - sheep
          a fish - fish
          a deer - deer
          an aircraft - aircraft


   
Za tydzień opowiem Wam o rzeczownikach niepoliczalnych. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz