poniedziałek, 30 marca 2015

ENGLISH IDIOMS - blueDziś u mnie bardzo pochmurno i deszczowo, na pewno nie raz dziś zmoknę. Dziś idiomy z kolorem niebieskim BLUE. 

feel blue - czuć się przybitym, zdołowanym 

          I don't know why, but every time it rains I feel blue 

          Nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, kiedy pada, czuję się przybita. 
  
once in a blue moon - od święta; rzadko; raz na ruski rok

          My best friend moved to Paris two years ago, so I only see each other once in a blue moon.    

          Moja najlepsza przyjaciółka przeprowadziła się do Paryża dwa lata temu, więc widzimy się tylko od święta.like a bolt from the blue - jak grom z jasnego nieba


          His death was truly a bolt from the blue
.
          Jego śmierć to był prawdziwy grom z jasnego nieba.blue blood - błękitna, książęca krew

          Someone with blue blood is a member of the nobility. 

          Ktoś z książęcą krwią jest członkiem arystokracji.  
  

talk a blue streak - bardzo szybko mówić; trajkotać

          He talked a blue streak all through breakfast. 

          On trajkotał przez całe śniadanie.  
  

A jeśli komuś jeszcze nie jest wystarczająco niebiesko... 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz