środa, 25 marca 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - singular or plural ?


Na pewno znacie takie rzeczowniki, które sprawiają kłopot bo nie jest oczywiste czy jest ona policzalny czy niepoliczalny... w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej... Istnieją takie rzeczowniki, które na pierwszy rzut oka wyglądają na liczbę mnogą; albo rzeczowniki mające tylko liczbę mnogą, a jeszcze rzeczowniki, oznaczające zbiorowość... Skomplikowane? 


SINGULAR (LICZBA POJEDYNCZA) OR PLURAL (LICZBA MNOGA)?

Pierwszą wspomnianą przeze mnie grupą rzeczowników, są takie które pozornie wyglądają na liczbę mnogą, w rzeczywistości są to rzeczowniki w liczbie pojedynczej.

news, physics, dominoes, mumps, darts, 
politics, measles, billards, etc.

Należy pamiętać, że po tych rzeczownikach wystąpi czasownik odpowiadający liczbie pojedynczej:
          Physics is not my favourite subject at school.     Fizyka nie jest moim ulubionym przedmiotem w szkole.


Inną grupą są rzeczowniki, które mają tylko liczbę mnogą mino, że to jeden przedmiot. To jest grupa rzeczowników, które znaczą coś podwójnego albo mnogiego.

clothes, scissors, glasses, jeans, scales, stairs, 
leggings, valuables, knikers, savings, etc.

Po tych rzeczownikach wystąpi czasownik odnoszący się do liczby mnogiej.
          Where are my jeans?     Gdzie są moje dżinsy?


Jeszcze inna grupę tworzą rzeczowniki, oznaczające zbiorowość. Wyglądają na rzeczowniki w liczbie pojedynczej, jednak nimi nie są.  

the police, cattle, the youth, etc.

Rzeczowniki tego typu wymagają użycia czasownika w liczbie mnogiej.
          The police have arrested a thief.      Policja aresztowała złodzieja. 


Ostatnia grupa rzeczowników, to takie, które w zależności od tego czy zostaną użyte w liczbie pojedynczej czy liczbie mnogiej znaczą coś innego.
          damage   szkoda  -->  damages   odszkodowanie
          minute   minuta  -->  minutes   protokół ze spotkania
          earning   zarabianie  -->  earnings   zarobki
          saving   oszczędzanie  -->  savings   oszczędności  


Nie jest to łatwe zagadnienie, doskonale o tym wiem. Pomocna jest tu znajomość słownictwa i pewnych zasad. Jeśli wiemy co dokładnie oznacza dane słówko, to łatwiej jest nam wymówić i napisać poprawne gramatycznie zdanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz